προπτυχιακό

Πληροφορίες για σπουδές στην Φιλανδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Φινλανδία

Στη Φινλανδία έχει αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη της χώρας ως μια διεθνή κοινωνία που μορφώνει τους πολίτες σε υψηλό επίπεδο.... Διάβασε περισσότερα...

Πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει από την αρχή ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση και διαχωρισμός ανάμεσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών είναι αρθρωτά. ... Διάβασε περισσότερα...

Πληροφορίες για σπουδές στην Ιατρική-Οδοντιατρική στην Λιθουανία

Η Λιθουανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης από το 2004. Το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας στην πόλη Kaunas της Λιθουανίας προσφέρει σπουδές στην Οδοντιατρι... Διάβασε περισσότερα...