Ολλανδία: ένας απο τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Ελλήνων φοιτητών! Εδώ στο Frapress φροντίσαμε να μαζέψουμε  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστείτε για το ακαδημαϊκο σας μέλλον.

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στην Ολλανδία το εκπαιδευτικό πανεπιστημιακό σύστημα παρέχεται από δύο τύπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: τα Πανεπιστήμια (universiteiten) και τα Πανεπιστήμια Τεχνολογικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (hogescholen).

Στα Πανεπιστήμια συγκαταλέγονται τα Πανεπιστήμια Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, ορισμένα Πανεπιστήμια Ειδίκευσης στην μηχανική και την γεωπονία και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ιδρύματα αυτά παρέχουν κατά κύριο λόγο προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην έρευνα (WO, Wetenschappeliik Onderwijs). Τα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και τα Ινστιτούτα Ειδίκευσης στους τομείς γεωπονίας, εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, παιδαγωγικών σπουδών. Τα ιδρύματα αυτά είναι προσανατολισμένα στην επαγγελματική εκπαίδευση των φοιτητών (HBO, Hoger Beroepsonderwijs) προετοιμάζοντάς τους για συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει ένα τρίτο κλάδο σπουδών γνωστό ως Διεθνή Εκπαίδευση (ΙΟ, International Onderwijs) . Αυτή η εκπαίδευση προσφέρει προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απευθύνονται σε φοιτητές από υπο-ανάπτυξη χώρες όπου η εργασία τους απαιτεί ειδικευμένη γνώστη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν αρκετούς τομείς σπουδών και οδηγούν μέχρι την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master’s degree). Στις σπουδές τους δίνεται έμφαση είτε στην έρευνα είτε στην πρακτική εφαρμογή της γνώστης. Η διδασκαλία τους γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Με μία εξαίρεση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Χάγης, τα Ινστιτούτα Διεθνής Εκπαίδευσης (ΙΟ) δεν έχουν τη δυνατότητα σπουδών διδακτορικού επιπέδου αλλά μπορούν να συνεχίσουν στα πανεπιστήμια που είναι αρμόδια να παρέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι στο Heerlen αλλά υπάρχουν 18 Κέντρα Μελέτης που είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές. Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε μονάδες σπουδών και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου.

Τίτλοι σπουδών:

Bachelor’s degree. Στα Πανεπιστήμια για την απόκτηση αυτού του πτυχίου βασικών σπουδών απαιτούνται 3 χρόνια φοίτησης και ο τίτλος του είναι Bachelor of Arts (BA) ή Bachelor of Science (BSc) ανάλογα του τομέα γνώσης. Στα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια και οι πτυχιούχοι λαμβάνουν ένα πτυχίο που δηλώνει τον τομέα σπουδών (Β. Eng. Bachelor of Engineering).

• Master’s degree.
Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στα Πανεπιστήμια διαρκεί 1, 11/2 και 2 χρόνια. Στους τομείς της μηχανικής, γεωπονίας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών διαρκεί 2 χρόνια. Στους πτυχιούχους απονέμεται ο τίτλος Master of Arts (ΜΑ) και Master of Sciences (MSc). Στα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οι σπουδές διαρκούν 1-2 χρόνια και οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο του τομέα σπουδών τους (MSW, Master of Social Work). Εάν επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών των Πανεπιστημίων, αλλά μπορεί να απαιτείται ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα μαθημάτων. Αυτό εξαρτάται από τον τομέα βασικών πτυχιακών σπουδών.

Doctorate degree. Αυτός ο κύκλος σπουδών προσφέρεται μόνο από τα Πανεπιστήμια και διαρκεί 4 χρόνια ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μια πρωτότυπη έρευνα και τη συγγραφή μιας διατριβής. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν θεωρείται φοιτητής και σε αρκετές περιπτώσεις απασχολείται στο πανεπιστήμιο ως βοηθός του ερευνητικού τομέα. Υπάρχουν αρκετές υποτροφίες και χορηγίες από το κράτος που συνδράμουν στην παρακολούθηση των διδακτορικών σπουδών. Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών με τη μορφή “sandwich model”. Προετοιμάζουν το ερευνητικό σχέδιο στο πανεπιστήμιο, διεξάγουν το ερευνητικό μέρος στη χώρα καταγωγής του και κατόπιν επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο όπου γράφουν και υποστηρίζουν την διατριβή τους για την απόκτηση του διδακτορικού πτυχίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαιρείται σε δύο εξάμηνα και σε ορισμένα χωρίζεται σε τρία τρίμηνα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Κάθε υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία θα πρέπει να απευθυνθεί για πληροφορίες για τον τομέα σπουδών τους στο πανεπιστήμιο επιλογής του. Η επικοινωνία αυτή είναι προτιμότερο να γίνεται ένα χρόνο νωρίτερα από την έναρξη των ακαδημαϊκών του σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πανεπιστημιακά ιδρύματα ζητούν ως απαραίτητο προσόν την γνώση της ολλανδικής γλώσσας καθώς και την ειδικευμένη γνώση σε κάποιο τομέα που έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ορισμένους τομείς σπουδών, όπως οι τέχνες και η διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τις δικές του προϋποθέσεις εισαγωγής για την επιλογή των φοιτητών. Τα γραφεία εξυπηρέτησης των φοιτητών ενημερώνουν τους αιτούντες για τις λεπτομέρειες που αφορούν τις τυπικές διαδικασίες που προηγούνται της εγγραφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Κάθε υποψήφιος φοιτητής που επιθυμεί να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία θα πρέπει να αποδείξει στην υπηρεσία εξυπηρέτησης – βοήθειας μεταναστών ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις προσωπικές να διαθέτει ένα ποσό τουλάχιστον 658 € κάθε μήνα για τα έξοδά του. Τα ετήσια δίδακτρα για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεκινούν κατά προσέγγιση από 1.470€ τα οποία καθορίζονται από κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών το ποσό είναι μεγαλύτερο και εξαρτάται από το πρόγραμμα επιλογής σπουδών.

Κόστος διαμονής:

Για κάθε ξένο φοιτητή στην Ολλανδία το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 700-900 € το μήνα, για να καλύψει τα καθημερινά του έξοδα. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν χρήματα για την οικονομική υποστήριξη των φοιτητών. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας με μερική απασχόληση, έχουν το δικαίωμα επιχορηγήσεων – υποτροφιών όπως οι ολλανδοί φοιτητές ή της μη καταβολής των διδάκτρων. Τα περισσότερα ιδρύματα είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και ορισμένα από αυτά διαθέτουν χώρους δραστηριοτήτων των φοιτητών αλλά ελάχιστα έχουν χώρους διαμονής των φοιτητών. Η εύρεση χώρου διαμονής δεν είναι εύκολη στην Ολλανδία. Συνήθως στους φοιτητές διατίθενται δωμάτια ενοικιαζόμενα χωρίς επίπλωση με κουζίνα και μπάνιο ως κοινόχρηστοι χώροι με άλλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πανεπιστήμια υποδοχής των φοιτητών κανονίζουν εκ των προτέρων την διαμονή των ξένων φοιτητών πριν την άφιξή τους στην Ολλανδία.

Χρηματοδοτήσεις – Υποτροφίες:

Η Ολλανδική κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει προσιτή την ανώτατη εκπαίδευση στους υποψήφιους φοιτητές από άλλες χώρες είναι συνεργάσιμη για την οικονομική υποστήριξή της. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να σπουδάσουν κάποιο τομέα σπουδών δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για τις φοιτητικές υποτροφίες και δάνεια τα οποία χορηγεί η ολλανδική κυβέρνηση και για τους δικούς της φοιτητές.

Ιατρική μέριμνα:

Ο ολλανδικός νόμος απαιτεί καθένας που μένει στην Ολλανδία να έχει ιατρική ασφάλεια. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Εάν η ιατρική ασφάλεια που έχουν στη χώρα καταγωγής τους καλύπτει πλήρως τα ιατρικά έξοδα και κάθε νομική ευθύνη ενώ βρίσκονται στην Ολλανδία θα πρέπει να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό που να αναγράφει την δυνατότητα της ιατρικής του κάλυψης. Εάν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή τότε ο φοιτητής καλείται να κάνει ιδιωτική ασφάλιση.

Υπηρεσίες για φοιτητές

• Ministry of Education, Culture and Science: www.minocw.nl
• Nuffic/Netherlands organization for international cooperation in higher education: www.holland.com
• The Netherlands, your partner in knowledge: www.nl-knowhow.og
• The Association of Universities in the Netherlands (VSNU): www.vsnu.nl
• The Association of MPEs (HBO-raad): www.hbo-raad.nl
• Education in Dutch: www.ib-groep.nl

 

Πηγή: Uniplanet

Σχόλια