Υπάρχει ένα αξίωμα στην διαδικασία ” Επιλογής Προσωπικού” και αυτή είναι η εξής: ”Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση”.

Αν ο ίδιος ο προσληφθείς αντιλαμβάνεται ότι η θέση την οποία ανέλαβε είναι η σωστή για τις ικανότητες και δεξιότητες του κατ’ αρχήν θα νιώθει ότι δίκαια επιλέχθηκε για την κάλυψη αυτής της θέσης.

5+1 εύκολα βήματα για να φτιάξεις το βιογραφικό σου

Παράλληλα αν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην εκάστοτε επιχείρηση αντιλαμβάνονται ότι ο νεοπροσληφθείς ορθά επιλέχθηκε, νιώθουν και αυτοί ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται δίκαια και έγκυρα επιλέγει τους συνεργάτες τους.

Αναμφίβολα η αμοιβή για τον νέο εργαζόμενο και αντίστοιχα το κόστος εργοδότη που επωμίζεται ο εργοδότης είναι ουσιαστικός παράγοντας επιλογής και για τις 2 πλευρές.

Σχόλια