Το frapress σας παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες για σπουδές στο Βέλγιο!

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στο Βέλγιο, οι τρεις κοινότητες έχουν εξασφαλίσει αυτονομία μεταξύ τους, η οποία συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση. Η δομή του εκπαιδευτικούσυστήματος διαφέρει σε κάθε κοινότητα.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα) δίνεται από τα Πανεπιστήμια (Universities) και τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Hogescholen). Κάθε ίδρυμα έχει το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα και πρόγραμμα σπουδών.

1526242_394168837395054_607414437_n

Τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Hogescholen) χωρίζονται σε πρώτο κύκλο και δεύτερο κύκλο σπουδών:

• Πρώτος κύκλος σπουδών: περιλαμβάνει σπουδές τριών χρόνων. Τα μαθήματα προετοιμάζουν τους φοιτητές για ειδικευμένα επαγγέλματα στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην γεωργία, στην υγεία-αποκατάσταση ασθενών, στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στις εφαρμοσμένες τέχνες, στα μέσα επικοινωνίας. Αυτός ο κύκλος μαθημάτων είναι επομένως πρακτικού προσανατολισμού και περιλαμβάνει σημαντικές περιόδους πρακτικής άσκησης.

• Δεύτερος κύκλος σπουδών: ο οποίος χωρίζεται σε δύο περιόδους όπου η κάθε μια περιλαμβάνει σπουδές δύο χρόνων. Οι σπουδές αυτές είναι ακαδημαϊκού επιπέδου και βασίζεται κυρίως σε επιστημονική γνώση από ότι σε ειδικευμένη γνώση. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητικά-εργαστηριακά μαθήματα και επίσης εφαρμοσμένη έρευνα. Οι πτυχιούχοι αυτού του κύκλου σπουδών μπορούν να εργασθούν ως διευθυντές ερευνητικών κέντρων, κρατικοί υπάλληλοι, επαγγελματίες καλλιτέχνες.

Στα Πανεπιστήμια (Universities) οι σπουδές είναι ακαδημαϊκές και χαρακτηρίζονται από την ενοποίηση της μόρφωσης με την έρευνα. Οι σπουδές διαρκούν 3-4 χρόνια. Η θεμελιώδης έρευνα είναι μεταξύ των σημαντικότερων καθηκόντων που προσφέρουν τα πανεπιστήμια. Οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων αποκτούν γνώση-εφόδια ώστε να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών-ιδιωτικών οργανισμών ή μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τίτλοι σπουδών:

Όλοι οι φοιτητές των βασικών σπουδών αποκτούν το bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) με την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τριών ετών.

• Profession-oriented bachelor’s degree (βασικό πτυχίο ειδίκευσης) το οποίο απονέμεται από τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα (Hogescholem) με την ολοκλήρωση του 1- κύκλου σπουδών.

• Academic bachelor’s degree (βασικές ακαδημαϊκές σπουδές) που προετοιμάζει τους φοιτητές για την συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (master’s level). Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 2-3 χρόνια και μπορεί να τον αποκτήσει κάθε φοιτητής από τα Πανεπιστήμια (Universities) και το 2-κύκλο σπουδών των Hogescholen.

• Master degree (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) παρέχουν τα Hogescholen, τα Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα ειδικευμένα σε μεταπτυχιακές σπουδές, τρία από τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το βελγικό κράτος: 1) Vlerick Leuven – Gent Management School, 2) Instituut voor Tropische Geneeskunde, 3) Institut voor ontwikkelingsbeleid en-beheer. Για να παρακολουθήσει κανείς μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχει Academic bachelor degree. Ωστόσο , η εισαγωγή σε ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μπορεί να εξαρτηθεί από μια προκαταρκτική εξέταση ή από την αξιολόγηση ειδικών προσόντων.

• Ph.D. degree (διδακτορικός τίτλος σπουδών) το οποίο είναι το ύψιστο επίπεδο ειδίκευσης που βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα, διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια και καταλήγει σε δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο. Διδακτορικές σπουδές πραγματοποιούν μόνο τα Πανεπιστήμια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις για την εισαγωγή των ξένων φοιτητών απαιτούν προκαταρκτική εξέταση. Επίσης ορισμένα Πανεπιστήμια απαιτούν συμμετοχή των φοιτητών σε ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια, γραπτές εξετάσεις στον τομέα ειδίκευσης.

• Επιστημονική έρευνα. Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας πραγματοποιείται από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η επιστημονική έρευνα γίνεται με τη συμβολή των βιομηχανιών και σε συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος διαφέρει σε κάθε ίδρυμα αλλά ξεκινά μεταξύ 15ης Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου. Όλα τα προγράμματα σπουδών ξεκινούν την πρώτη μέρα του ακαδημαϊκού έτους και είναι αρκετά δύσκολο για κάθε φοιτητή να ξεκινήσει κάποιο κύκλο σπουδών στην διάρκεια του έτους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Για τους ξένους φοιτητές για να πραγματοποιήσουν σπουδές στο Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα) είναι απαραίτητο το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κράτους προέλευσής τους. Οι υποψήφιοι φοιτητές δίνουν εξετάσεις για την παρακολούθηση βασικών σπουδών στις σχολές των πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιατρικής, ιατρικής, ναυτικών σπουδών και καλών τεχνών.

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η γλώσσα των βασικών πτυχιακών σπουδών είναι η Ολλανδική. Αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιούνται στην ίδια γλώσσα. Όμως υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών σπουδών όπου η γλώσσα παρακολούθησής τους είναι η αγγλική.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ζητούν από τους ξένους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης της καλής γνώσης της Ολλανδικής γλώσσας διάρκειας ενός έτους.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Ο ξένος φοιτητής που θα παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές πρέπει να πληρώσει δίδακτρα στο ίδρυμα φοίτησής του. Τα δίδακτρα καθορίζονται από το βελγικό κράτος και ετησίως είναι 500 €. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές τα δίδακτρα είναι υψηλότερα και πληροφορίες δίνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Κόστος διαμονής:

Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή περιλαμβάνουν διαμονή, διατροφή, υλικό σπουδών και ανέρχεται περίπου στα 800 € το μήνα. Μπορεί να είναι λιγότερα σε ορισμένα ιδρύματα που προσφέρουν διαμονή με κόστος 150 € το μήνα και διατροφή με 8 € την ημέρα. Η ενοικίαση διαμερίσματος είναι περισσότερο ακριβή και σε πολύ καλές περιπτώσεις μπορεί να βρει με ενοίκιο 300 € το μήνα.

Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:

Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες για υποτροφίες από τις Βελγικές Αρχές όπως η BTC (Belgian Administration for Development Cooperation) και το Cell for Cultural Arguments/Department of Education που ανήκει στο Υπουργείο της Φλαμανδικής Κοινότητας. Ορισμένα Πανεπιστήμια προσφέρουν στους φοιτητές σπουδαστικές χρηματοδοτήσεις. Υποτροφίες χορηγούν ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί όπως UNESCO, WHO, FAO, NATO, EOSR και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άδεια παραμονής:

Για τους φοιτητές-πολίτες της Ε.Ε. δεν απαιτείται άδεια παραμονής. Εάν όμως παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικό τμήμα εκμάθησης της γλώσσας, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουν προσωρινή άδεια παραμονής τουλάχιστον ενός χρόνου πριν την έναρξη των βασικών πτυχιακών σπουδών τους.

Ιατρική μέριμνα:

Είναι απαραίτητη η ιδιωτική (adequate) ασφάλιση (υγείας, ατυχήματος, απλή ασφάλιση ζωής) για να εγγραφεί κάθε ξένος φοιτητής σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις 
Ministre de l’ιducation, de la recherche et de la formation Secrιtariat gιnιral
Bd. Pachιco, 19 bte 0 B-1010 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 210.55.25 Tιlιcopieur: (+32) 2 210.55.38

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale COMENIUS
Ministre de l’ιducation, de la recherche et de la formation
Place Surlet de Chokier, 15-17 B-1000 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 221.89.38 Tιlιcopieur: (+32) 2 221.89.23

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale ERASMUS  Agence Nationale Francophone ERASMUS
Place du Parc, 20 B-7000 MONS
Tιl.: (+32) 65 37.10.16 Tιlιcopieur: (+32) 65 37.32.07

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
NARIC (Rιseaux des centres nationaux d’information sur la reconnaissance acadιmique des diplτmes)
Ιquivalence de l’enseignement supιrieur Ministre de l’ιducation et de la recherche scientifique de la Communautι franηaise
Rue Royale 204, Quartier des Arcades/ 6e ιtage B-1010 Bruxelles
Tιl.: (+32) 2 210.55.77 Tιlιcopieur: (+32) 2 210.55.17

Γερμανόφωνη Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Σύστημα 
Agence nationale EURYDICE
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abteilung Organisation des Unterrichtswesens Agentur Eurydice
Gospertstraίe 1-5 B-4700 Eupen

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale COMENIUS
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Organisation des Unterrichtswesens SOKRATES-Agentur
Gosperstraίe 1-5 B-4700 Eupen
Tιl.: (+32) 87 74.45.30 Tιlιcopieur: (+32) 87 55.64.75

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale ERASMUS
Δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία ERASMUS για τη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου.

Φλαμανδική Κοινότητα: Γενικές Πληροφορίες
Department Onderwijs Secretariaat-generaal Afdeling Beleidsgerichte Coφrdinatie
Rijksadministratief
Centrum Arcadengebouw B-1010 Bruxelles
Tιl.: (+32) 2 210 51.11 Tιlιcopieur: (+32) 2 210 53.72

Εκπαιδευτικό Σύστημα
Agence nationale EURYDICE
Belgische Eurydice Eenheid 1
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement van het Onderwijs
Arcaden – bureau 3101 B-1010 Bruxelles

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale COMENIUS
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs
Administratie Basisonderwijs
Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 211.45.22 Tιlιcopieur: (+32) 2 211.45.03
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Secondaire Onderwijs
R.A.C. Arcadengebouw, 5de verdieping B-1010 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 210.51.11 Tιlιcopieur: (+32) 2 210.53.72
Socrates-agentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs
Afdeling Beleidsgerichte Coφrdinatie Cel International Beleid
Rijksadministratief Centrum Arcadengebouw B-1010 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 211.51.75 Tιlιcopieur: (+32) 2 211.53.72
Vlaams Leonardo da Vinci Agentschap vzw Bischoffsheimlaan 27 bus 3 B-1000 Bruxelles
de heer T. Clooten Tιl.: (+32) 2 219 65 00 Tιlιcopieur: (+32) 2 219 12 02
Courrier ιlιctronique: clooten VL-Leonardo.be

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Agence nationale ERASMUS
Vlaams Erasmusagentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AHOWO/CIA Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 211.43.43 Tιlιcopieur: (+32) 2 211.43.85

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
NARIC (Rιseaux des centres nationaux d’information sur la reconnaissance acadιmique des diplτmes- Δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων)
Ministerie van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Erwin Malfroy
Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES
Tιl.: (+32) 2 211.42.47 Tιlιcopieur: (+32) 2 211.42.52
Courrier ιlιctronique: erwin.malfroy smtpgate.depond.be

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμια στο Flanders (Φλαμανδική κοινότητα)

 • Universiteit Antwerpen (UA), Antwerp
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussels
 • Universiteit Gent (UGent), Ghent
 • Universiteit Hasselt (UHasselt), Hasselt
 • Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven, or KUL), Leuven
 • Katholieke Universiteit Brussel (KUB), Brussels
 • Transnationale Universiteit Limburg (tUL), Hasselt

Πανεπιστήμια στην Wallonia (Γαλλική κοινότητα)

 • Faculté Polytechnique de Mons or (FPMs), Mons
 • Facultés Universitaires Catholiques de Mons or (FUCAM), Mons
 • Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix or (FUNDP), Namur
 • Facultés Universitaires Saint-Louis or (FUSL), Brussels
 • Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux or (FUSAGx), Gembloux [1]
 • Université Catholique de Louvain or (UCL), Louvain-la-Neuve
 • Université Libre de Bruxelles or (ULB), Brussels
 • Université de Liège or (ULg), Liège
 • Université de Mons-Hainaut or (UMH), Mons
 • Université du Travail de Charleroi, Charleroi

Κολέγια στο Flanders

 • Arteveldehogeschool, Ghent
 • EHSAL Europese Hogeschool Brussel, Brussels
 • Erasmushogeschool Brussel, Brussels
 • Groep T – Leuven Hogeschool, Leuven
 • Hogere Zeevaartschool, Antwerp
 • Hogeschool Antwerpen, Antwerp
 • Hogeschool Gent, Ghent
 • Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Brussels
 • Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Brussels
 • Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk
 • Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool, Antwerp
 • Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Bruges-Oostende
 • Katholieke Hogeschool Kempen, Geel
 • Katholieke Hogeschool Leuven, Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg, Hasselt
 • Katholieke Hogeschool Mechelen, Mechelen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Ghent
 • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk
 • Lessius Hogeschool, Antwerp
 • Plantijn-Hogeschool van de Provincie Antwerpen, Antwerp
 • Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt
 • XIOS Hogeschool Limburg, Hasselt
 • Άλλα ανώτατα ιδρύματα στο Flanders
 • Evangelical Theological Faculty , Heverlee
 • Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid/Faculté universitaire de Théologie protestante, Brussels
 • Flanders Business School, Antwerp
 • Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp
 • Vesalius College, Brussels
 • Vlerick Leuven Gent Management School (Vlerick),Leuven and Ghent

Colleges in the French Community

 • Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles
 • Haute Ecole Galilee
 • Haute Ecole de la Communaute Francaise Paul-Henri Spaak
 • Haute Ecole Lucia de Brouckere
 • Haute ecole “groupe I.C.H.E.C. – I.S.C. Saint-Louis – I.S.F.S.C.”
 • Haute Ecole de Bruxelles
 • Haute ecole libre de bruxelles ilya prigogine – H.E.L.B.
 • Haute Ecole Leonard de Vinci
 • Haute Ecole E.P.H.E.C
 • Haute Ecole de la Ville de Liege
 • Haute Ecole Mosane D’enseignement Superieur – Hemes
 • Haute Ecole I.S.E.L.L.
 • Haute Ecole Charlemagne
 • Haute Ecole de la Province de Liege Andre Vesale
 • Haute Ecole de la Province de Liege Rennequin Sualem
 • Haute Ecole de la Province de Liege Leon-Eli Troclet
 • Haute Ecole d’Enseignement Superieur de Namur – I.E.S.N.
 • Haute Ecole de la Province de Namur
 • Haute Ecole Albert Jacquard
 • Haute Ecole Namuroise Catholique – H.E.N.A.C.
 • Haute Ecole Provinciale de Charleroi – Universite du Travail
 • Haute Ecole Catholique Charleroi – Europe
 • Haute Ecole de la Communaute Francaise du Luxembourg Schuman
 • Haute Ecole Provinciale Mons – Borinage – Centre
 • Haute Ecole Roi Baudouin
 • Haute Ecole de la Communaute Francaise du Hainaut
 • Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental – H.E.L.H.O.
 • Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental – H.E.P.H.O.

Κολέγια Σχεδίου και Τεχνών

 • Institut National Superieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion
 • Academie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
 • Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de la Cambre
 • Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles
 • Institut Saint-Luc
 • Institut Superieur Libre des Arts Plastiques Ecole de Recherche Graphique – E.R.G.
 • Ecole Superieure des Arts du Cirque
 • Etablissement Communal d’Enseignement Superieur Artistique “le 75”
 • Institut des Arts de Diffusion
 • Ecole Superieure des Arts de la Ville de Liege
 • Conservatoire Royal de Musique de Liege
 • Ecole Superieure des Arts Saint-Luc
 • Institut Superieur de Musique Et de Pedagogie – I.M.E.P.
 • Conservatoire Royal de Musique de Mons
 • Ecole Superieure des Arts Plastiques Et Visuels de la Communaute Francaise – Carre des Arts
 • Academie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
 • Ecole Superieure des Arts Institut Saint-Luc

Κολλέγια Αρχιτεκτονικής της Γαλλικής Κοινότητας/Architecture Colleges in the French Community

 • Institut Superieur d’Architecture Intercommunal (I.S.A.I.)
 • Institut Superieur d’Architecture de la Communaute Francaise I.S.A. – “la cambre”
 • Institut Superieur D’Architecture Saint-Luc
 • I.S.A. Saint-Luc de Wallonie

Άλλα αναγνωρισμένα ιδρύματα από τις κοινότητες του Βελγίου

 • Royal Military School (ERM/KMS, university status), Brussels
 • College of Europe, Brugge

Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια /English-speaking universities

 • Brussels School of International Studies (BSIS), Brussels

References
1. ^ Higher Education Register (Flanders)
2. ^ Annuaire des établissements (French Community)
See also
Belgian American Educational Foundation (BAEF)
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΒΕΛΓΙΟΥ

Το Αγγλόφωνο European University College Brussel , το  οποίο προσφέρει  προπτυχιακά (BBA) & Μεταπτυχιακά ΜΒΑ (e-mail : www.ehsal.be) στους παρακάτω τομείς.

 • Programme for international students/Προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές
 • English & Economics for Academic Studies (undergraduate)Αγγλικά & Οικονομικά για Ακαδημαϊκές Σουδές (1ο πτυχίο)
 • English & Economics for academic studies (graduate)
 • Bachelor of Business Administration
 • BBA – shortened learning path
 • MBA with a focus on Business Information Management
 • MBA with a focus on International Business Management
 • Master of European Business

To Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University of Brussels),  e-mail. //www.bostonu.be, το οποίο προσφέρει Graduate Degrees, Diplomas, and Certificates

Graduate Degrees

 • Master of Science in Management (M.S.M.)
 • Master of Arts in International Relations
 • Master of Science in Administrative Studies,με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά/ with a concentration in Financial Economics

Graduate Diploma

 • Graduate Diploma in Finance

Graduate Certificatates

 • Graduate Certificate in International Relations for Business
 • Graduate Certificate in Management
 • Graduate Certificate in Marketing
 • Graduate Certificate in Project Management

Υπηρεσίες για φοιτητές:

• ACA: Academic Cooperation Association: www.aca-secretariat.be

• BTC: Belgian Administration for Development Cooperation

• Culturele Akkoorden: Cultural Agreements/Ministry of the Flemish Community: www.ond.vlaanderen.be

• NARIC-Flanders: Ministry of the Flemish Community:www.ond.vlaanderen.be

• VLHORA: Flemish Council of Hogescholen: www.vlhora.be

• VLIR: Flemish Interuniversity Council: www.vlir.be

 

Σχόλια