ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Ιδρύματα ΑΕ στην Τσεχική Δημοκρατία λειτουργούν αυτόνομα. Αυτό αφορά κυρίως στον καθορισμό των διδάκτρων, του περιεχόμενου και της διαδικασίας εισαγωγικών εξετάσεων, της ημερομηνίας εγγραφής, καθώς και στα προγράμματα σπουδών.

Οι αλλοδαποί υπήκοοι φοιτούν στα ΑΕΙ της Τσεχίας υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι υπήκοοι της Τσεχίας, εφόσον φοιτούν στην τσεχική γλώσσα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υποχρεούνται – όπως και οι Τσέχοι φοιτητές – να πληρώνουν δίδακτρα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΑΕΙ στην Τσεχική Δημοκρατία σε άλλη γλώσσα από την τσεχική υποχρεούνται να πληρώνουν δίδακτρα. Στα ιδιωτικά ΑΕΙ πληρώνουν δίδακτρα όλοι οι φοιτητές και οι συνθήκες που εφαρμόζονται είναι ίδιες τόσο για τους υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας, όσο και για τους αλλοδαπούς φοιτητές.

Προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Τσεχίας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πλήρως τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και να έχουν περάσει επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις. Για σπουδές στον τομέα των τεχνών μπορούν να εισαχθούν οι υποψήφιοι με Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση από Ωδεία, και κατ΄ εξαίρεση επίσης μπορούν να εισαχθούν και οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει πλήρη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πλήρη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ή Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία καθορισμένη από το συγκεκριμένο ΑΕΙ και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για τον επιλεγμένο κλάδο σπουδών. Δια κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής ο υποψήφιος αποκτάει το δικαίωμα εγγραφής στο ΑΕΙ. Οι εγγραφές των εισακτέων γίνονται σε ημερομηνία καθορισμένη από το ΑΕΙ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς υπηκόους βάσει Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψήφιους υπότροφους τους οποίους προτείνουν οι αρμόδιες αρχές των χωρών, στην Ελλάδα συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Β και Τμήμα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων).

Τέτοιου τύπου υποτροφίες χορηγούνται σε Φοιτητές ή Απόφοιτους των ΑΕΙ και σε Υποψήφιους Διδάκτορες (κατ΄ εξαίρεση επίσης σε Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό των ΑΕΙ), οι οποίοι επιθυμούν να υλοποιήσουν φοιτητική ή επιστημονική επίσκεψη σε δημόσιο ΑΕΙ της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η διάρκεια των επισκέψεων κυμαίνεται συνήθως ανάμεσα στους 2 και τους 10 μήνες, ανάλογα με τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της χώρας, η οποία καθορίζει επίσης τις κατηγορίες των υποψήφιων υπότροφων.

Για περαιτέρω πληροφορίες: www.minedu.gov.gr.

Υποτροφίες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS

Το ERASMUS είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που προβάλλει την κινητικότητα φοιτητών σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης. Ο φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο πανεπιστήμιο μίας από τις χώρες της ΕΕ το οποίο πρέπει να συνεργάζεται με το τσεχικό ΑΕΙ. Οι επισκέψεις των φοιτητών σε ΑΕΙ της Τσεχίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS διαρκούν συνήθως ένα εξάμηνο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Study in the Czech Republic»

Το πρόγραμμα «Study in the Czech Republic» υλοποιείται από το Πρακτορείο εξωτερικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας.

E-mail: info@studyin.cz

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Česká republika

www.studyin.czwww.naep.czwww.dzs.cz

Για να κατεβάσετε πληροφοριακό υλικό, εγχειρίδια και μπροσούρες σε μορφή PDF, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.studyin.cz/downloads.

 

CSM AGENCY – εκπροσωπεί τις εξής Σχολές Τσεχίας στην Ελλάδα

→ Πανεπιστήμιο Καρόλου: 1η Ιατρική/Οδοντιατρική Σχολή Πράγας, 2η Ιατρική  Σχολή Πράγας, Ιατρική/Οδοντιατρική Σχολή  Pilsen, Ιατρική/Οδοντιατρική Σχολή Hradec Kralove, Σχολή Φυσικοθεραπείας & Γυμναστικής Ακαδημίας Πράγας, Φαρμακευτική Σχολή Hradec Kralove

→   Πανεπιστήμιο Μάσαρυκ: Ιατρική/Οδοντιατρική  Σχολή στο Μπρνο

→  Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής: Φαρμακευτική Σχολή στο Μπρνο

Νίκης 23, Σύνταγμα, Τ.Κ.10557 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 211-7508143
Fax: 211-7508144
Email: info@cmsagency.gr
www.cmsagency.gr
MUDr. Τζιγκουνάκης Βασίλης, e-mail: vtzigkounakis@cmsagency.gr
Παπαδοφραγκάκη Ιουλία, e-mail: info@cmsagency.gr
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επίσημος κόμβος της Τσεχικής Δημοκρατίας

www.czech.cz

Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας

www.msmt.cz

Ιδρύματα Α.Ε. της Τσεχικής Δημοκρατίας

www.msmt.cz/areas-of-work/overview-of-higher-education-institutions

http://www.czech.cz/en/62218-general-requirements-for-admission-to-schools

http://www.czech.cz/en/66879-significant-educational-institutions

www.scio.cz – προετοιμάζει διάφορες εξετάσεις, παρέχει πληροφορίες για τις εξετάσεις και τις διαδικασίες, καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων

 

Πηγή: http://www.mzv.cz/athens

Σχόλια