Βελισαρία Ντόκα

Βελισαρία Ντόκα

Η Βελισαρία Ντόκα μιλά για τον εαυτό της στο γ' πρόσωπο ενικού. Σπουδάζει στο Πάντειο. Ακούει τα πάντα. Βλέπει ξένες ταινίες.