Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη.

Πρωτού αρχίσεις το διάβασμα ρίξε μία ματιά στα παρακάτω links:

1) Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες – Υπηρεσία του BEREC

Η υπηρεσία του BEREC είναι οργανισμός της ΕΕ που παρέχει επαγγελματική και διοικητική υποστήριξη στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

 Τι κάνει

Ο BEREC μεριμνά για τη συνεπή εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ούτως ώστε η ΕΕ να έχει μια λειτουργική ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Παρέχει συμβουλές, είτε εφόσον του ζητηθεί είτε με δική του πρωτοβουλία, στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο BEREC αποτελείται από το καλούμενο ρυθμιστικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους προϊσταμένους (ή τους ορισθέντες εκπροσώπους υψηλού επιπέδου) των ρυθμιστικών αρχών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Τόπος: Ρήγα, Λετονία

Περισσότερες Πληροφορίες

2) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων – ECDC

Τι κάνει

 • Αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα από χώρες της ΕΕ σχετικά με 52 μεταδοτικές νόσους και παθήσεις, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης (TESSy).
 • Παρέχει επιστημονικές συμβουλές στις κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ.
 • Διασφαλίζει την έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση νεοεμφανιζόμενων απειλών στην ΕΕ.
 • Συντονίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της επιδημιολογικής παρέμβασης και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης στη μικροβιολογία στον τομέα της δημόσιας υγείας.
 • Βοηθά τις κυβερνήσεις της ΕΕ να προετοιμάζονται για περιπτώσεις εκδήλωσης επιδημιών.
 • Διοργανώνει το ετήσιο τριήμερο ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο για την εφαρμοσμένη επιδημιολογία λοιμωδών νόσων (ESCAIDE).

Τόπος: Στοκχόλμη, Σουηδία

Περισσότερες Πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερία – eu-LISA

Ο eu-LISA παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ να καταστεί η Ευρώπη ασφαλέστερη.

Τι κάνει

Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που

 • διατηρούν την εσωτερική ασφάλεια των χωρών Σένγκεν
 • επιτρέπουν στις χώρες Σένγκεν να ανταλλάσσουν στοιχεία σχετικά με τις θεωρήσεις
 • καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια για την εξέταση μιας συγκεκριμένης αίτησης ασύλου.

Βοηθά να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων εντός της ΕΕ, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο οργανισμός δοκιμάζει επίσης νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ. Έχει συντονίσει τη δοκιμή του πιλοτικού σχεδίου «Έξυπνα Σύνορα» και τις μετέπειτα ενέργειες, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την υποβολή εκθέσεων για το σχέδιο αυτό, σε στενή συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Τόπος: Tallinn, Εσθονία

Περισσότερες Πληροφορίες

4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – ECHA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) εργάζεται για την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων. Εφαρμόζει την πρωτοποριακή νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, προς όφελος της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Τι κάνει

 • Βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα ή τα βιοκτόνα:
 • Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης χημικών προϊόντων
 • Παρέχει πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα και την ασφαλή χρήση τους μέσω μιας μοναδικής και δωρεάν βάσης δεδομένων
 • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον εντοπισμό ουσιών που προκαλούν ανησυχία, και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ
 • Ενθαρρύνει την καινοτομία στη χημική βιομηχανία με την αντικατάσταση των ουσιών που εμπνέουν ανησυχία.

Τόπος: Ελσίνκι, Φιλανδία

Περισσότερες Πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

 

Σχόλια