Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη..

1) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – ETF

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) είναι οργανισμός της ΕΕ. Συνδράμουμε με γειτονικές με την ΕΕ χώρες – χώρες εταίρους – με σκοπό την αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των πολιτών τους.

Tόπος: Ιταλία, Τορίνο

Περισσότερες πληροφορίες

2) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Η EFSA εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους στα τρόφιμα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση νόμων και κανόνων καθώς και για τη χάραξη πολιτικών της ΕΕ, και με τον τρόπο αυτό προστατεύονται οι καταναλωτές από κινδύνους στην τροφική αλυσίδα. Το πεδίο της EFSA καλύπτει τους εξής τομείς:

  • ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
  • διατροφή
  • υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων
  • φυτοπροστασία
  • υγεία των φυτών.

Τόπος: Ιταλία, Πάρμα

Περισσότερες πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα – EMSA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία και επιχειρησιακή βοήθεια με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της ετοιμότητας και αντίδρασης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και της γενικότερης ασφάλειας στη θάλασσα.

Τα περισσότερα καθήκοντα του οργανισμού έχουν προληπτικό χαρακτήρα, όπως ο έλεγχος του τρόπου εφαρμογής ορισμένων νόμων και η αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητάς τους, ενώ άλλα έχουν κατασταλτικό χαρακτήρα, όπως η αποστολή σε χώρες της ΕΕ σκαφών απάντλησης πετρελαίου σε περίπτωση μεγάλης πετρελαιοκηλίδας στη θάλασσα και ο εντοπισμός θαλάσσιας ρύπανσης μέσω δορυφορικής επιτήρησης.

Τόπος: Πορτογαλία, Λισαβόνα

Περισσότερες πληροφορίες

4) Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία – CEPOL

Αποστολή

H CEPOL είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος προάγει την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης.

Όραμα

Η CEPOL σκοπεύει να εξελιχθεί σε κόμβο παγκοσμίου επιπέδου και σε κινητήρια δύναμη της αλλαγής στον τομέα επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης· να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ζητημάτων ασφάλειας, ενισχύοντας τη συνεργασία των κοινοτήτων επιβολής του νόμου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, γνώσεων και τεχνογνωσίας.

Βασικές αξίες

  • Επαγγελματική αριστεία
  • Καινοτομία
  • Ποιότητα
  • Ικανότητα αντίδρασης
  • Πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Tόπος: Ουγγαρία, Βουδαπέστη

Περισσότερες πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια