Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη.

Πρωτού αρχίσεις το διάβασμα ρίξε μία ματιά στα παρακάτω links:

1) Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων  – ΕΑΑΕΣ/EIOPA

Η ΕΑΑΕΣ αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.  Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι κάνει

Η ΕΑΑΕΣ είναι αρμόδια για:

 • τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος
 • τη διασφάλιση της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Τόπος: Φρανκφούρτη, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες

2) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας – EASA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

 Τι κάνει

Ο ρόλος του EASA περιλαμβάνει τα εξής:

 • εναρμόνιση των κανονιστικών ρυθμίσεων και της πιστοποίησης
 • ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ
 • εκπόνηση τεχνικών κανόνων αεροπλοΐας
 • πιστοποίηση τύπου αεροσκάφους & κατασκευαστικών στοιχείων
 • έγκριση εταιρειών που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν αεροναυτικά προϊόντα
 • εποπτεία της ασφάλειας και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. όσον αφορά τις αεροπορικές δραστηριότητες, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας)
 • προώθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων ασφαλείας
 • συνεργασία με διεθνείς φορείς για τη βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη (π.χ. ευρωπαϊκός κατάλογος ασφάλειας πτήσεων – κατάλογος απαγορευμένων αερομεταφορέων).

Τόπος: Κολονία, Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση τω Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας – Eurofound

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Eurofound) παρέχει στοιχεία και γνώσεις που βασίζονται στην έρευνα με στόχο τη διαμόρφωση κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών. Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.

Τι κάνει το Eurofound;

Βασικές δραστηριότητες του Eurofound:

 • διενεργεί έρευνες για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα
 • κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα και διενεργεί 3 πανευρωπαϊκές έρευνες σχετικά με:

Διατηρεί 2 παρατηρητήρια για να παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

Τα τεκμηριωμένα στοιχεία που συλλέγει χρησιμεύουν ως βάση για τη διαμόρφωση πολιτικών, όπως οι πρόσφατες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων και τις εγγυήσεις για τη νεολαία.

Το Eurofound δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, καθώς και χρήσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών με διάφορα μέσα όπως:

 • έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
 • τον ιστότοπό του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • σεμινάρια και συνέδρια
 • το πρόγραμμά του για τους επισκέπτες.

Τόπος: Δουβλίνο, Ιρλανδία

Περισσότερες πληροφορίες

4) Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Frontex

Tι κάνει

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των μεταναστών και των προσφύγων που προσπαθούν να εισέλθουν στην ΕΕ. Οι χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχό τους. Ωστόσο, ο FRONTEX μπορεί να παράσχει πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σε όσες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονες μεταναστευτικές πιέσεις.

Αυτό το πράττει συντονίζοντας την αποστολή πρόσθετου τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. αεροσκάφη και πλεούμενα) καθώς και ειδικά καταρτισμένου προσωπικού.

Ο Frontex συντονίζει τις θαλάσσιες επιχειρήσεις (π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία) αλλά και επιχειρήσεις στα εξωτερικά χερσαία σύνορα, π.χ. στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Είναι επίσης παρών σε πολλά διεθνή αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Frontex έχει πολλούς τομείς ευθύνης, οι οποίοι προβλέπονται στη νομική βάση.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Ανάλυση κινδύνων – ο Frontex αναπτύσσει όλες τις δραστηριότητές του βάσει αναλύσεων των κινδύνων. Ο Frontex αξιολογεί τους κινδύνους για την ασφάλεια των συνόρων της ΕΕ. Καταγράφει τις τάσεις που παρατηρούνται αναφορικά με την παράνομη μετανάστευση και τη διασυνοριακή εγκληματική δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. Γνωστοποιεί τα πορίσματά του στις χώρες της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντλεί στοιχεία από αυτές για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του.
 • Κοινές επιχειρήσεις – συντονίζει την αποστολή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, καθώς και τεχνικού εξοπλισμού (αεροσκάφη, πλεούμενα και εξοπλισμός ελέγχου/επιτήρησης των συνόρων) στις περιοχές εξωτερικών συνόρων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη βοήθεια.
 • Ταχεία αντίδραση – αν μια χώρα της ΕΕ είναι αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού ατόμων από χώρες εκτός ΕΕ, ο Frontex συντονίζει την αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων.
 • Έρευνα – φέρνει σε επαφή τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου των συνόρων με τους κλάδους της έρευνας και της βιομηχανίας, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων.
 • Κατάρτιση – αναπτύσσει κοινά πρότυπα κατάρτισης για τις συνοριακές αρχές, με στόχο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Η εναρμόνιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή ενιαίων προτύπων ελέγχου των συνόρων για τους ταξιδιώτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες από διάφορες χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε κοινές επιχειρήσεις που συντονίζονται από τον Frontex.
 • Κοινές επιχειρήσεις επιστροφής – αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές για την επιστροφή μεταναστών και συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις επιστροφής (όμως η κάθε χώρα αποφασίζει ποια άτομα πρέπει να επιστρέψουν).
 • Ανταλλαγή πληροφοριών – αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία συστήματα πληροφόρησης που επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνοριακών αρχών.

Τόπος: Βαρσοβία, Πολωνία

Περισσότερες πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια