Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη..

1) Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUIPO

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), η οποία ήταν γνωστή ως ΓΕΕΑ έως τις 23 Μαρτίου 2016, μπορεί και παράσχει αποκλειστικά δικαιώματα για την προστασία των σημάτων και των σχεδίων και υποδειγμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με μία μόνο αίτηση.

Τόπος: Αλικάντε, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες

2) Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – SatCen

Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen) υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Συγκεκριμένα, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην αξιοποίηση διαστημικών πόρων και συναφών δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Τόπος : Torrejón de Ardoz, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας – EFCA

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) έχει ως αποστολή να προωθεί τα υψηλότερα κοινά πρότυπα ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Για τον σκοπό αυτό, συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων ελέγχου και επιθεώρησης σε εθνικό επίπεδο.

Η EFCA βοηθά επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας κατάρτιση σε επιθεωρητές και εκπαιδευτές των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ.

Τόπος: Vigo, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες

4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – (EU-OSHA)

Τι κάνει:

Τόπος: Bilbao, Ισπανία

Περισσότερες πληροφορίες 

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια