Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους.

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο. Στόχος λοιπόν ειναι   να τους  δωθούν εκείνα τα  εφόδια που θα ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκη τους καριέρα και θα προχωρήσουν στην επαγγελματικα μονοπάτα

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σας ενημερώσω με μία λίστα τα Ευρωπαϊκά όργανα στα οποία θα μπορέσετε να κάνετε πρακτική άσκηση αγαπητοί αναγνώστες..

Παράλληλα να σας υπενθυμίσω το πρώτο άρθρο για την πρακτική άσκηση στα Ευρωπαϊκά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

· Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο ή τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Φοιτητές οι οποίοι ήδη έχουν αποφοιτήσει ή τουλάχιστον έχουν ολοκλήρώσει τα πρώτα 4 εξάμηνα με εξειδίκευση  πάνω στη  Λογιστική / Διοίκηση, τους ανθρώπινους πόρους / Μετάφραση / Επικοινωνίας, διεθνείς σχέσεις ή Νομική
Διάρκεια:5 μήνες
Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Περισσότερες πληροφορίες

·Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών
Διάρκεια: 5 μήνες
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Περισσότερες πληροφορίες

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση:Απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών ή φοιτητές που πρέπει ν’ ολοκληρώσουν  μια περίοδο πρακτικής άσκησης ως μέρος των σπουδών τους
Διάρκεια: 1-3 μήνες
Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Περισσότερες πληροφορίες

·Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Απόφοιτοι μεταπτυχιακού (Master’s or PhD επίπεδο)

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό πτυχίο ισοδύναμο με ένα μεταπτυχιακό ή υψηλότερο σε έναν τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών της ΕΕ
Διάρκεια: 9-18 μήνες
Τοποθεσία: EU Delegations

Περισσότερες πληροφορίες

·Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με λιγότερο από ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας
Διάρκεια: 1-5 μήνες
Τοποθεσία: Λουξεμβούργο κυρίως

Περισσότερες πληροφορίες

·Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την αναπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (σήντηξη για ενέργεια)

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Απόφοιτοι πανεπιστημίου
Διάρκεια: 4-9 μήνες
Τοποθεσία: Barcelona (Ισπανία), Garching (Γερμανία) or Cadarache (Γαλλία)

Περισσότερες πληροφορίες

·European Ombudsman

Απόφοιτοι Νομικής σχολής

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: university law graduates who are at an advanced stage of professional training or research in Community law
Διάρκεια: minimum 4 months
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Στρασβούργο

Περισσότερες πληροφορίες

· Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου
Διάρκεια: 5 μήνες
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο, Γραφεία πληροφοριών στα Κράτη Μέλη

Περισσότερες πληροφορίες

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με Αναπηρία

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου και άνθρωποι με προσόντα που  δεν ανήκουν  ακαδημαϊκά αστην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αναπηρίες.
Διάρκεια: 5 μήνες
Τοποθεσία: Βρυξέλλες ή Λουξεμβούργο

Περισσότερες πληροφορίες

Σχόλια