Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη..

1) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών – ΕΝΙΣΑ.

Ο ENISA, που ιδρύθηκε το 2004, συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ) εντός της Ένωσης, καθώς και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

Τόπος: Ελλάδα, Ηράκλειο Κρήτης

Περισσότερες πληροφορίες

2) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης – CEDEFOP.

Το Cedefop, ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,  ιδρύθηκε  το 1975 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα από το 1995. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.

Τόπος: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο – EASO

Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας στον τομέα του ασύλου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου διευκολύνοντας, συντονίζοντας και ενισχύοντας την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πολυάριθμες πτυχές του ασύλου. Τέλος, βοηθά τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών τους όσον αφορά την προστασία των ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

Τόπος: Μάλτα, Βαλέτα

Περισσότερες πληροφορίες

4) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας – ACER.

Ο οργανισμός ACER μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ασκούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα και, όπου κρίνεται σκόπιμο, συντονίζει τις εργασίες τους.

Τόπος: Σλοβενία, Λιουμπλιάνα

Περισσότερες πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια