Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη.

Πρωτού αρχίσεις το διάβασμα ρίξε μία ματιά στα παρακάτω links:

1) Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – CdT

Το Μεταφραστικό Κέντρο παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και λοιπούς φορείς της ΕΕ ανά την Ευρώπη και συνεργάζεται με άλλες μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ.

Τι κάνει

Παρέχει στους ειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ γλωσσικές υπηρεσίες, και ειδικότερα υπηρεσίες:

 • μετάφρασης
 • αναθεώρησης
 • επιμέλειας κειμένων
 • ορολογίας
 • υποτιτλισμού.

Παράλληλα, το Κέντρο βοηθά τις μεταφραστικές υπηρεσίες άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ σε περιόδους υπερβολικού φόρτου εργασίας, ή όταν αυτές αναλαμβάνουν ειδικά έργα.

Συνεργάζεται επίσης με τα άλλα μεταφραστικά τμήματα της ΕΕ στο πλαίσιο της Διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας. Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού με σκοπό:

 • να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των εργαλείων εργασίας
 • να εναρμονιστούν οι διαδικασίες μεταξύ των διάφορων μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ
 • να επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση μεταφραστικών πόρων στην ΕΕ
 • να υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας έργα, όπως η ΙΑΤΕ, η βάση ορολογικών δεδομένων της ΕΕ.

Τέλος, το Κέντρο βοηθά στην εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την πολυγλωσσία το οποίο έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους πολίτες με γλωσσικές δεξιότητες.

Τόπος:  Λουξεμβούργο (πόλη), Λουξεμβούργο

2) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας – EDA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δημιουργήθηκε βάσει κοινής δράσης του Συμβουλίου των υπουργών της 12ης Ιουλίου 2004  με σκοπό:

 • την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων.
 • την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών.
 • την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας και τη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού.
 • την προαγωγή της έρευνας με στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και τεχνολογικού δυναμικού στον τομέα της άμυνας.

Τόπος: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Περισσότερες πληροφορίες

3) Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Eurojust

Η Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) στηρίζει τον δικαστικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος που αφορά περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.

Τι κάνει

Βοηθά τα κράτη της ΕΕ στην καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος όταν αυτό αφορά περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ:

 • συντονίζει έρευνες και διώξεις που αφορούν τουλάχιστον 2 χώρες
 • συμβάλλει στην επίλυση διαφορών για θέματα δικαιοδοσίας
 • διευκολύνει την εκπόνηση και την εφαρμογή νομικών πράξεων της ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και οι αποφάσεις κατάσχεσης ή δέσμευσης.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust:

 • διοργανώνει συνεδριάσεις συντονισμού
 • χρηματοδοτεί και προσφέρει εμπειρογνωσία σε κοινές ομάδες ερευνών
 • οργανώνει κέντρα συντονισμού.

Επίσης, φιλοξενεί τις γραμματείες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, του δικτύου κοινών ομάδων ερευνών και του δικτύου για την έρευνα και τη δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου (Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας).

Τόπος: Χάγη, Ολλανδία

Περισσότερες πληροφορίες

4) Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS – GSA

Ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) όσον αφορά:

 • τα οφέλη για τους χρήστες
 • την οικονομική ανάπτυξη
 • την ανταγωνιστικότητα.

Τι κάνει

Μεριμνά ώστε η Ευρώπη να ανταποκρίνεται στους στόχους της όσον αφορά το GNSS και οι πολίτες να ωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS) και το πρόγραμμα Galileo.

Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

 • διαχείριση της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων EGNOS και Galileo
 • προώθηση υπηρεσιών βασισμένων στο GNSS, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών
 • βελτίωση των υπηρεσιών και της υποδομής GNSS

Για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, ο GSA:

Τόπος: Πράγα, Τσεχία

Τέλος εσύ αγαπημένε μου αναγνώστη που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια