Μια ματιά στο βιβλίο «Ελληνική Οικονομία» του Π. Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ( Τ.Ε.Ι. Πειραιά) του Μιχαήλ Αλεξανδρίδη.

βιβλίο «Ελληνική Οικονομία» του Μιχαήλ Αλεξανδρίδη

Το παρόν πόνημα με τον τίτλο ”Ελληνική Οικονομία” έχει ως στόχο τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των βασικών τομέων παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την ανάλυση των σύγχρονων οικονομικών και δημογραφικών παραμέτρων της χώρας μας.

Επιπροσθέτως, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της εφαρμοζόμενης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και των επιπτώσεων από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Για το σκοπό αυτό:

  • Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα: το εθνικό προϊόν, το εθνικό εισόδημα, οι ακαθάριστες επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένες δημογραφικές παράμετροι της Ελλάδος, όπως: πληθυσμός, γεννητικότητα – θνησιμότητα, καθώς και μετανάστευση.
  • Στο τρίτο, τέταρτο & πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται αντίστοιχα ο πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας, διαχρονικά, από την περίοδο της τουρκοκρατίας μέχρι και το 2007.
  • Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα είδη οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια της εφαρμογής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως στη χώρα μας.
  • Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται οι επιπτώσεις από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τέλος, με τη μορφή παραρτημάτων, δίδεται το νομοθετικό πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής παροχής οικονομικών κινήτρων, για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

Το βιβλίο «Ελληνική Οικονομία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική

Σχόλια