6 Υποτροφίες 2018 στη Γερμανία!

6 χρηματοδοτούμενες θέσεις Υποψηφιών διδακτόρων προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg (Mainz) στο πλαίσιο του προγράμματος: «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception-  Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption».

Προθεσμία υποβολής αίτησης έως τις 22 Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ!

Σχόλια