Συγκεκριμένες ομάδες θα ενισχυθούν με επιπλέον μόρια!

Αναφορικά με το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ 2018, δηλαδή το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2017-2018 Β΄ Κύκλος και υλοποιείται κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου και Αν. Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση ανακοινώνεται ότι:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μηνός Ιουνίου 2018θα ενισχυθούν με δέκα μόρια (10) σε περίπτωση που θα δηλώσουν το κριτήριο μοριοδότησης Β.2.7. του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έχουν τη δυνατότητα έως την καταληκτική προθεσμία να την τροποποιήσουν, επιλέγοντας άρση οριστικοποίησης, διορθώνοντας ενδεχόμενα λάθη ή αβλεψίες και να προσθέσουν τυχόν κριτήρια μοριοδότησης για λόγους που συντρέχουν.

Δες τις προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα 2018 εδώ!

Σύμφωνα με την απόφαση οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών, δηλαδή, από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ 2018 και τα ποσά σε κάθε μια από αυτές ανέρχονται σε:

  1. Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Κατοικίας τους
  2. Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον Τόπο Κατοικίας τους.

Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

Δες πως να κάνεις αίτηση για το Φοιτητικό Επίδομα 2018 εδώ!

Σχόλια