100 θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΥΔΑΠ για φοιτητές στο αντικείμενο των σπουδών τους!

Με απόφαση της η ΕΥΔΑΠ ενέκρινε 100 θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές ΑΕΙ.

Ενέκρινε επίσης την απασχόληση έως εκατό (100) φοιτητών της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΤΕΙ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για το έτος 2018 μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, ως εξής:

Φοιτητές ηλικίας έως 25 ετών:

Μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 186,71 € (176,60 € + 10,11 € Εργοδοτική εισφορά 1% για ασφάλιση ατυχήματος).

Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 1.120,26€ (186,71 €Χ 6 μήνες).

Το υπόλοιπο ποσό των 280,00 € μηνιαίως καταβάλλεται απευθείας στον φοιτητή από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΕΔΒΜ).

Φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών:

Μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 253,71 € (243,60 € + 10,11 € εργοδοτική εισφορά 1% για ασφάλιση ατυχήματος).

Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 1.522,26 € (253,71 €Χ 6 μήνες).

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια