Μία έκθεση που εξερευνά πως οι πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης αξιοποιούν την τεχνολογία των γραφειοκρατικών συστημάτων για να βοηθήσουν όσους αιτούνται ασύλου.

Η πρωτοβουλία διοργάνωσης ανήκει σε μία διεθνή ομάδα που απαρτίζεται τόσο από Έλληνες, όσο και από άλλους Ευρωπαίους.

Οργανωτική Επιτροπή

Lawrence Abu Hamdan
James Bridle
Design Unlikely Futures
Melanie Friend
Eugenio Grosso
Ayesha Hameed
Thomas Keenan
Sohrab Mohebbi
Danae Papazymouri
Rebecca Glyn-Blanco
Nana Varveropoulou

Πληροφορίες για την έκθεση

Grace

Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων
5 – 21 Μαΐου 2017
Τρίτη – Κυριακή 12.00 – 18.00

info@systemofsystems.eu
Facebook: www.facebook.com/thesystemofsystems/

Άσυλο

Σχόλια