μεταπτυχιακό

Πληροφορίες για σπουδές στον Καναδά

Ο Καναδάς, δεν έχει εθνικό σύστημα παιδείας. Η κάθε επαρχία, έχει το δικό της Υπουργείο παιδείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμ... Διάβασε περισσότερα...

Πληροφορίες για σπουδές στην Φινλανδία

Στη Φινλανδία έχει αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη της χώρας ως μια διεθνή κοινωνία που μορφώνει τους πολίτες σε υψηλό επίπεδο.... Διάβασε περισσότερα...

Πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει από την αρχή ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση και διαχωρισμός ανάμεσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών είναι αρθρωτά. ... Διάβασε περισσότερα...