Εκπαιδευτικό σύστημα :

Το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ιρλανδία περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια (Universities), τα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Institutes of Technology – IT), τα Κολλέγια Εκπαίδευσης (Colleges of Education) και τα Iδιωτικά Κολλέγια (Private Independent Colleges).

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες περιλαμβάνουν 34 εκπαιδευτικά ινστιτούτα τα οποία είναι αυτόνομα αυτοδιοικούμενα και χρηματοδοτούνται από το κράτος .

Τα Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέχουν στους φοιτητές τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών , ενώ στα Kολέγια λαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από το Higher Education Training Awards Council (HETAC) το οποίο ιδρύθηκε το 2001  (Συμβούλιο Πιστοποίησης Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Στην Ιρλανδία υπάρχουν 9 Πανεπιστήμια, από τα οποία τα 7 βρίσκονται στη δημοκρατία της Ιρλανδίας και τα 2 στη Βόρεια Ιρλανδία.Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (National University of Ireland-NUI) έχει 5 αναγνωρισμένα κολέγια εκπαίδευσης :

 1. Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργικής Ιατρικής Royal College of Surgeons in Ireland).
 2. Εθνικό Κολέγιο της Τέχνης και Σχεδιασμού(National College of Art and Design).
 3. Angela’s Κολέγιο της Εκπαίδευσης (St. Angela’s College of Education).
 4. Shannon Κολέγιο Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων (Shannon College of Hotel
 5. Management).
 6. Ινστιτούτο της Δημόσιας Διοίκησης (Institute of Public Administration).

Υπάρχουν 14 Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας που παρέχουν προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης (National Certificate) διπλώματος (National Diploma) πτυχίο βασικών σπουδών (Bachelor Degree) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master Degree).

Προγράμματα σπουδών στα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται από τα Κολέγια υπό την έγκριση της Κυβέρνησης ή από το HETAC τους οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου σπουδών στα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης .

Στα περισσότερα Kολέγια λειτουργούν προγράμματα προετοιμασίας των ξένων φοιτητών. Η επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων οδηγούν απευθείας σε ένα πρόγραμμα σπουδών στα Ινστιτούτα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Τίτλοι σπουδών :

 • One Year Certificate διάρκειας ενός χρόνου σπουδών.
 • National Certificate, το οποίο αποκτά κάθε φοιτητής με την ολοκλήρωση σπουδών δύο χρόνων.
 • National Diploma, οι σπουδές για την απόκτησή του διαρκούν τρία χρόνια ή ένα επιπλέον μετά την απόκτηση του National Certificate.
 • Bachelor degree η διάρκεια σπουδών για την απόκτησή του ορίζεται στα 3-4 χρόνια.
 • Graduate Diploma η διάρκεια προγράμματος σπουδών του οποίου είναι 1 χρόνος. Ορισμένες φορές αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master degree.
 • Master degree το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση αυτού του τίτλου διαρκεί 1-2 χρόνια. Περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων ή την δημιουργία μιας ερευνητικής εργασίας.
 • Doctorate (PhD) το οποίο συνήθως διαρκεί 3 χρόνια όπου ο φοιτητής πραγματοποιεί πρωτότυπη έρευνα σχετικά με το πεδίο βασικών πτυχιακών σπουδών τους.

Ακαδημαϊκό έτος :

Το ακαδημαϊκό έτος τυπικά διαρκεί από το Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο εξάμηνα ή τρία τρίμηνα. Αρκετά Πανεπιστήμια λειτουργούν ένα σύστημα εξαμήνων αρκετά ευλύγιστο σε συνεργασία με τα κολέγια ως προς τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων ή θεματικών ενοτήτων.

Προϋποθέσεις εισαγωγής :

Η αίτηση εισαγωγής για πτυχιακές σπουδές στην Ιρλανδία γίνεται με τη βοήθεια του Central Application Office (CAO) εκτός των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ορισμένα κολέγια επιθυμούν οι ξένοι φοιτητές να απευθύνονται απευθείας στο ίδρυμά τους. Το CAO παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα έντυπα της αίτησης με ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλες τις επιλογές σπουδών και δίνει πληροφορίες για το πώς θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση.

Για τους υποψήφιους φοιτητές που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήψης των αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου. Η αποδοχή των φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αρκετά ανταγωνιστική. Οι υποψήφιοι φοιτητές για να εισαχθούν για βασικές σπουδές σε κάποιο ίδρυμα θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Irish Leaving Certificate Examination. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής διαφέρουν κάθε χρόνο και εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται και τον αριθμό των υποψηφίων.

Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιρλανδία έχουν δύο επιλογές :

 1. Παρακολούθηση προπαρασκευαστικών μαθημάτων στην Ιρλανδία και συμμετοχή στις εξετάσεις Irish Leaving Certificate Examination μαζί με τους Ιρλανδούς υποψήφιους φοιτητές. Αυτή την επιλογή διαλέγουν ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων που συνήθως συμμετέχουν στην εξέταση σε συνδυασμό με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Αναγνώριση του απολυτηρίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη χώρα του κάθε υποψηφίου. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος και είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να διαθέτει ικανοποιητικά προσόντα και υψηλές επιδόσεις στις γνώσεις του για την αποδοχή εισαγωγής του στις βασικές πτυχιακές σπουδές. Εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία γύρω από την έγκριση των ικανοτήτων του τότε το ίδρυμα θα επιδιώξει διευκρινίσεις από τον υποψήφιο.

Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα στην οποία διδάσκονται όλα τα μαθήματα και είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό της γνώσης της. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο σπουδών και το κάθε ίδρυμα.

Αρκετά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας για τους υποψήφιους φοιτητές.

Δίδακτρα :

Οι υποψήφιοι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πληρώνουν δίδακτρα για την παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση βασικού πτυχίου σπουδών. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές τα δίδακτρα καθορίζονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κόστος διαμονής :

Κάθε Πανεπιστήμιο έχει ένα Γραφείο Υποδοχής (Accomodation Office) για την εξυπηρέτηση και τη βοήθεια των ξένων φοιτητών. Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν φοιτητικές εστίες που παρέχουν αρκετές ευκολίες όπως καταστήματα, εστιατόρια, χώρους με αυτόματα πλυντήρια κ.α.

Μια άλλη επιλογή διαμονής, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι η ενοικίαση κάποιου χώρου που μπορεί να μοιράζονται μεταξύ τους οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να φθάνουν στη χώρα 2-3 εβδομάδες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Ορισμένοι φοιτητές επιλέγουν να μείνουν σε κάποια οικογένεια. Είναι μια ικανοποιητική επιλογή για εκείνους που φεύγουν από το σπίτι τους για πρώτη φορά και τους βοηθά να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο ζωής και να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Οι φοιτητές εξασφαλίζουν τον προσωπικό τους χώρο διαμονής και πρωινό, μεσημεριανό, γεύμα.

Υπηρεσίες για φοιτητές :

Πηγή: www.pi_schools.gr

 

Σχόλια