Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Επαγγελματική Συμβουλευτική και Ένταξη στην Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων” από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έναρξη: 20 Οκτωβρίου 2020

Πρόγραμμα επιμόρφωσης “Επαγγελματική Συμβουλευτική ΑμεΑ και ΕΚΟ”

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές στο επιστημονικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν το πεδίο τόσο στα βασικά του σημεία όσο και κυρίως στην στοχευμένη εφαρμογή των υπηρεσιών του σε άτομα με αναπηρίες και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες/πρόσφυγες, Νέοι σε κίνδυνο κ.ά.).

Η διαδικασία διδασκαλίας συνδυάζει τη μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης).

Περισσότερες πληροφορίες:
στη σελίδα του Facebook

Σχόλια