Ξεκίνησε η διάθεση σε παγκόσμιο επίπεδο του δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος “Essential skills for museum professionals” από την ομάδα DAISSy του ΕΑΠ!

Το διαδικτυακό μάθημα “Essential skills for museum professionals” αναπτύχθηκε από την ομάδα DAISSy του ΕΑΠ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Mu.SA (Museam Sector Alliance). Η υλοποίηση του έργου αφορά την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, ενώ συμμετέχουν 12 εταίροι.

Δες εδώ πως μπορείς να μάθεις μόνος σου Ιταλικά!

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των μουσείων και των φορέων πολιτισμού. Οι ενότητες του προγράμματος έχουν βασιστεί στα πρότυπα ικανοτήτων του European ecompetences framework (eCF), DigComp και Ρ21.

Πληροφορίες:

  • 8 εβδομάδες εκπαίδευσης, που απαιτούν συνολικά 80 ώρες εκπαίδευσης και μελέτης.
  • Κάθε εβδομάδα επικεντρώνεται σε 1 ικανότητα του προτύπου e-CF με την οποία συνδυάζονται ικανότητες των προτύπων DigComp και Ρ21.
  • Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, video και υλικό μελέτης.
  • Το υλικό είναι διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά)
  • Υπάρχει υποστηρίξη από tutors

Μπορείς να βρεις την πλατφόρμα εκπαίδευσης εδώ!

Σχόλια