Χορηγούνται 5 υποτροφίες σε μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Βιοασφάλειας.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο». Ενδεικτικά τα μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι Ιατροί, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοχημικοί κλπ.

Βρες περισσότερες υποτροφίες εδώ

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίζει κενά στην ακαδημαϊκή γνώση και τις σχετικές δεξιότητες στον τομέα της βιοασφάλειας, της διαχείρισης βιοκινδύνων στην κλινική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω διεθνών συνεργασιών με ακαδημαϊκά και εταιρικά ιδρύματα.

Μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2018, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ!

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος στο τηλ. 2310 807538 και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας: https://www.ihu.edu.gr/

Σχόλια