Δες πως μέσω αυτού του προγράμματος elearning θα μάθεις όλες τις τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών, που χρειάζεσαι για τη δική σου επιχείρηση!

Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή λύσεων, την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, την υποστήριξη ψηφιακών καναλιών και την ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έλλειψη ατόμων τα οποία κατέχουν ένα δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με έναν καίριο επιχειρηματικό τρόπο σκέψης ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που βασίζονται σε τεχνολογική καινοτομία.

τεχνολογική καινοτομία

Έτσι, σκοπός του συγκεκριμένου elearning course είναι να καλύψει την έλλειψη αυτή. Αυτό, φυσικά, θα επιτευχθεί αναπτύσσοντας τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που σχετίζονται με τον τομέα της πληροφορικής αλλά παράλληλα θα πρέπει να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τρόπο λειτουργίας της αγοράς.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία, η οποία θα βασίζεται σε μια ιδέα τεχνολογικής καινοτομίας και στην συνέχεια, μέσα από συστηματική καθοδήγηση, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αρχικών σταδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης της προσωπικής τους ιδέας.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που θα αφορούν την επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (όπως  Internet- of- Things, wearables κλπ.), ενώ θα καλυφτούν και οι βασικοί τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (πώληση & μάρκετινγκ, online επικοινωνία, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.).

Θα αναρωτιέσαι, λοιπόν, σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα “Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”…

Απευθύνεται σε:

 • Εμπνευστές επιχειρηματικής ιδέας που θέλουν να την υλοποιήσουν και να βγάλουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά
 • Απόφοιτοι με δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο που θέλουν να αναπτύξουν έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης
 • Διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της επιχείρησής τους
 • Υπάλληλοι που θέλουν να αλλάξουν καριέρα και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο επιχειρείν
 • Νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν
 • Ερευνητές που θέλουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα
 • Οποιοσδήποτε θέλει να σχεδιάσει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Φοιτητές που προσπαθούν να αποφασίσουν ποια επαγγελματική κατεύθυνση να ακολουθήσουν κατανοώντας τον εαυτό τους ως επιχειρηματίες
 • Άνεργοι που ψάχνουν να βρουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους

Ενότητες
 • Ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών
 • Στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουργικότητας
 • Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού
 • Σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου
 • Παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπου (mockup) και πελατο-κεντρική σχεδίαση
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες (Pitching)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Παρακίνηση και διαχείριση ομάδας
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις
 • Νομικός οδηγός για μια καινοτόμα ιδέα
 • Συντάσσοντας το επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης
 • Μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας
 • Εργασία: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες και παρουσίαση

Γιατί, όμως, να το παρακολουθήσω;

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου να:

 • μάθουν τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών
 • εμβαθύνουν στην αγορά-στόχο και στη διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
 • αναλύσουν πώς να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα, μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης των συστατικών στοιχείων και των πόρων
 • αναλύσουν πώς να σχεδιάσουν και αξιολογήσουν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα
 • κατανοήσουν βασικούς τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις, νομικά θέματα, θέματα χρηματοδότησης κλπ.)
 • δομήσουν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και να τις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα, συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, δημιουργικότητα
 • κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών

Περισσότερες πληροφορίες για το προγράμμα “Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”, καθώς, και για άλλα προγράμματα elearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα βρεις εδώ!

Σχόλια