Δείτε ποια είναι τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους για τα Μεταπτυχιακά 2018-2019 ξεκίνησε!

Παρακάτω θα δείτε σε ποια Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019 έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων.

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)
 • ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European Economic Studies)
 • ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)
 • ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Banking and Finance)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)
 • ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική ( MSc in Business Analytics)
 • ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)
 • ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)
 • ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)
 • ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)
 • ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)
 • ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration)
 • ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) – Μερικής Φοίτησης
 • ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
 • ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
 • ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
 • ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities)
 • ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 • ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)
 • ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)
 • ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)

Σχόλια