Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι Yποτροφίες 2018 Grivalia Properties σε διπλωματούχους του Ιουνίου 2018.

Χορηγούνται τρεις ετήσιες υποτροφίες 2018, ύψους 1.000 € έκαστη, για το ακαδ. έτος 2017-2018 στον/στη φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντίστοιχα, ο οποίος ή η οποία:

  • έχει εισαχθεί στη Σχολή του/της τον Σεπτέμβριο του 2013
  • έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στα πέντε έτη σπουδών τον Ιούνιο του 2018
  • έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των φοιτητών της Σχολής του/της και
  • δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φοιτητής ή φοιτήτρια που θα αποφοιτήσει τον Ιούνιο του 2018 στα 5 χρόνια σπουδών, θα αναζητηθούν οι υπότροφοι που θα αποφοιτήσουν αρχικά στα 5 έτη + εξεταστική Σεπτεμβρίου, ακολούθως στα 5 έτη+ 1 εξάμηνο και τέλος στα 5 έτη +1 έτος σπουδών.

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες 2018 πρέπει να υποβάλουν έως και τις 27.09.2018 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721820 & 210 7721951, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας) και
  • Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.

Σχόλια