Μέχρι τις 21 Ιουνίου 2018 μπορείς να κάνεις την αίτησή σου στα παρακάτω προγράμματα!

Τα 26 εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, που ξεκινούν τον Σεπτέμβριου 2018, έχουν προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες.

Συγκεκριμένα τα πρροπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι τα εξής:

Προπτυχιακά Προγράμματα
 • Αστυνομικές Σπουδές (μόνο για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Cognitive Systems
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Enterprise Risk Management
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 • Sustainable Energy Systems
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Οι αιτήσεις εισδοχής για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην η-διεύθυνση: applications.ouc.ac.cy.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy).

Διάβασε εδώ τα προσφερόμενα προγράμματα από το ΕΑΠ!

Σχόλια