Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να κάνουν την αίτησή τους!

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 381/30-05-2018 Συνεδρίαση αποφάσισε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοίτησης στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης 1 Οκτωβρίου 2018, θα αναρτηθεί την προσεχή Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

Η Πρόσκληση θα αφορά:

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες:

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Το Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

 • Διοίκηση Τουρισμού

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες:

 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική
 • Master in Business Administration (MBA)
 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
 • Σχεδιασμός Φωτισμού

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

 • Language Education for Refugees and Migrants
 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
 • Δημόσια Ιστορία
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς

Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

Αναλυτικά οι προσφερόμενες θέσεις στα Προγράμματα θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση της Πρόσκλησης τη Δευτέρα 4 Ιουνίου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 4η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

Σχόλια