22 μεταπτυχιακά και 4 προπτυχιακά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το ΑΠΚΥ!

Με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία και καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει υψηλών προδιαγραφών προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και με προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες. Οι τίτλοι σπουδών του αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα δια βίου μάθησης, αυτοτελείς δηλαδή θεματικές ενότητες που καλύπτουν σύγχρονα γνωστικά πεδία και προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εδώ!

Οι αιτήσεις εισδοχής για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στον ιστότοπο: applications.ouc.ac.cy.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy).

Σχόλια