Δες ποια ελληνικά πανεπιστήμια  βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης QS.

Η κατάταξη που δημοσιεύτηκε αποτελείται από πέντε κατηγορίες επιστημών, στις οποίες κατατάσσονται τα διάφορα πανεπιστήμια: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μηχανική και Τεχνολογία, Βιοεπιστήμες και Ιατρική, Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση.

Συγκεκριμένα, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ εντάσσονται και στις πέντε κατηγορίες, και μάλιστα μέσα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως, σε δύο κατηγορίες εντάσσονται το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε μία το ΟΠΑ.

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορίες επιστημών, οι θέσεις των ελληνικών πανεπιστημίων είναι οι εξής:

1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΑΠΘ: 269η θέση
ΕΚΠΑ: 392η θέση

2. Μηχανική και Τεχνολογία

ΕΜΠ: 124η θέση
ΑΠΘ: 222η θέση
Πανεπιστήμιο Πάτρας: 312η θέση
ΕΚΠΑ: 355η θέση

3. Βιοεπιστήμες και Ιατρική

ΕΚΠΑ: 241η θέση
ΑΠΘ: 330η θέση
Πανεπιστήμιο Κρήτης: θέσεις 451-500

4. Φυσικές Επιστήμες

ΕΜΠ: 247η θέση
ΑΠΘ: 266η θέση
ΕΚΠΑ: 302η θέση
Πανεπιστήμιο Κρήτης: θέσεις 401-450
Πανεπιστήμιο Πάτρας θέσεις 451-500

5. Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση

ΟΠΑ: 293η θέση
ΑΠΘ: 320η θέση
ΕΚΠΑ: 360η θέση

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις 75.015 ακαδημαϊκών και 40.455 εργοδοτών, καθώς και από τα στοιχεία της ανάλυσης επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, με βάση τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας.
Σε κάθε επιμέρους πεδίο ανακοινώνονται αποτελέσματα για τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Σημειώνεται, επίσης, ότι η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται στα δεδομένα του έτους 2016-2017.

Τέλος να επισημάνουμε ότι τα έξι ελληνικά πανεπιστήμια εμφανίζονται συνολικά 57 φορές στους 48 πίνακες.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια