Προτού ξυπνήσουμε μία ωραία Κυριακή και αποφασίσουμε να επισκεφθούμε ένα Μουσείο, έχω την ανάγκη να αποσαφηνίσουμε μαζί τη σημασία του όρου Μουσείο μέσα από αυτό το άρθρο.

Καταρχάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αν και ο όρος υπάρχει από την αρχαιότητα, όταν σήμαινε ιερός χώρος αφιερωμένος τη λατρεία των Μουσών, σε κάθε εποχή λαμβάνει μία διαφορετική σημασία ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες 

Κατά την ελληνιστική εποχή, το Μουσείο είχε την έννοια του ερευνητικού ινστιτούτου, ενώ κατά τη ρωμαϊκή, του χώρου όπου διεξάγονταν φιλοσοφικές συζητήσεις. Στην Αναγέννηση ο όρος αναφερόταν σε συγκεκριμένη συλλογή, ενώ στο Διαφωτισμό είχε πολλές σημασίες, όπως εγκυκλοπαιδική συλλογή, ιδιωτικός χώρος μελέτης και δημοσιευμένος κατάλογος περιγραφής μίας συλλογής.

Στα μέσα του 18ου αιώνα Μουσείο ονομαζόταν το κτίριο που προοριζόταν για τη φύλαξη ιδιωτικών συλλογών, ενώ κατά τον 19ο αιώνα, ο χαρακτήρας του έγινε σιγά σιγά δημόσιος, με αποκορύφωμα το να αποτελέσει ένα δημόσιο ίδρυμα ανοιχτό στο ευρύ κοινό και από το β’ μισό του 20ού αιώνα να είναι ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό κέντρο και ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

Σήμερα έχουν δοθεί διάφοροι σύγχρονοι ορισμοί για τη σημασία του Μουσείου. Ένας από τους πληρέστερους και τους πιο διαδεδομένους ορισμούς είναι αυτός που έχει δοθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων το 1987.

Σύμφωνα με το ορισμό αυτό, το Μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο και μη κερδοσκοπικό, το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της και είναι ανοιχτό στο κοινό. Το Μουσείο αποκτά, συντηρεί, μελετά, γνωστοποιεί και εκθέτει τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Σχόλια