Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού

 

 

 

ολιτισμός… Μια από τις βασικότερες λέξεις για το site μας, η οποία αναμφισβήτητα δεν θα μπορούσε να μην επισημανθεί μια τέτοια μέρα ως άκρως σημαντική για την νεανική κοινότητα, για την κοινωνική πρόοδο και για το μέλλον εν γένει.

 

Η ημέρα αυτή κηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού σχετικά πρόσφατα, και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του 2001. Τότε λοιπόν η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, ή πιο επίσημα και ολοκληρωμένα, ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη. Την ημέρα εκείνη η Γενική Συνέλευση κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

 

Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού

 

Η ανακήρυξη μιας τέτοιας ημέρας σηματοδοτεί την ενδυνάμωση ενός ονείρου, μιας ελπίδας και την εξέλιξή του τελικά σε έναν παγκόσμιο στόχο: την παγκόσμια πολιτισμική συνύπαρξη. Την αποδοχή του διαφορετικού, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η παγκόσμια ειρήνη και η πρόοδος. Ως καταλληλότερα αλλά και αναγκαία μέσα για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου θεωρούνται αναμφισβήτητα η ενθάρρυνση των χωρών για την προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας, η εξάλειψη των ανισοτήτων στις πολιτισμικές ανταλλαγές, συγχρόνως δε, και η σύνδεση του πολιτισμού με την ανάπτυξη. Διότι ας μην ξεχνάμε πως ο πολιτισμός είναι η πιο πηγαία έκφραση της λαϊκής ψυχής. Τα ήθη και τα έθιμα, οι λαϊκές γιορτές, τα αυθεντικά έργα της τέχνης μαρτυρούν τόσο την ηθική στάθμη του εκάστοτε λαού όσο και την πνευματικότητα και την κοινωνικότητα του.

 

Ο πολιτισμός είναι το μέλλον. Ο πολιτισμός είναι το ισχυρότερο εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, οφείλουμε να τον διαφυλάττουμε και να τον σεβόμαστε, όχι μόνο σήμερα, μα κάθε μέρα.

 

 

Πηγή: http: sansimera.gr

Σχόλια