Ξεκινήστε μια δυναμική καριέρα στη ναυτιλία, επιλέγοντας το Τμήμα Ναυτιλίας και Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδικός Τμήματος στο Μηχανογραφικό – 180).

Η Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτιλιακά κράτη του κόσμου, ειδικότερα δε ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει κυρίαρχη θέση παγκοσμίως. Επιπλέον, η εμπορική ναυτιλία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, προσφέροντας σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, με εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.

Το Τμήμα Ναυτιλίας, με έδρα τη Χίο, ιδρύθηκε το 1998 και παρέχει ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών εστιάζοντας στα πεδία της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Επιχειρηματικότητας.

Από το 1998 μέχρι σήμερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό διεθνές δίκτυο, καταλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τη ναυτιλία, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών, ψηφιακών τεχνολογιών και διοίκησης καινοτομίας.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση των φοιτητών και φοιτητριών με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του Τμήματος, το 43% των φοιτητών και φοιτητηριών που συμμετείχε σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, συνέχισε να εργάζεται στην εταιρεία όπου ολοκλήρωσε την πρακτική του.

Σχετικά με τη Χίο

Η Χίος, με την εξέχουσα ναυτική της παράδοση και τον οικονομικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα της περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τόπο σπουδών, συνδυάζοντας την ζωή σε μια πραγματική κοιτίδα ναυτοσύνης, τις ουσιαστικές και καθημερινές σχέσεις καθηγητών και καθηγητριών με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, την δημιουργική φοιτητική ζωή, αλλά και την ενασχόληση με ποικίλες φοιτητικές δραστηριότητες πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή αθλητικής έκφρασης.

Μάθετε περισσότερα για το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα stt.aegean.gr.

Σχόλια