Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα μας άλλαξαν το τοπίο της κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα.

Η ethelon, η ΜΚΟ που στοχεύει να κάνει τον εθελοντισμό τρόπο ζωής στην Ελλάδα, δημιούργησε ένα online ερωτηματολόγιο με στόχο να χαρτογραφήσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τις επιπτώσεις που είχε αυτή στον τομέα του εθελοντισμού. Η έρευνα απευθύνεται εξίσου σε εθελοντές (ιδιώτες), σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και σε εταιρείες. Στόχος της είναι να αξιολογηθεί η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών προσφοράς, όπως το virtual volunteering (εθελοντισμός εξ αποστάσεως), και κατά πόσο αυτή μπορεί να αποτελέσει μία επιπλέον επιλογή για το μέλλον του εθελοντισμού στη χώρα μας.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό ενός webinar ανοιχτού στο κοινό, που θα πραγματοποιήσει η ethelon, στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντές, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανισμών και εταιρειών. Σε αυτό θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τη δική τους οπτική για τον εθελοντισμό στην εποχή του  COVID-19, καθώς και για το ρόλο του εθελοντισμού εξ’ αποστάσεως, ως ενός νέου τρόπου προσφοράς και συμμετοχής στην Κοινωνία των Πολιτών του σήμερα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 3 λεπτά

Περισσότερες πληροφορίες για την ethelon εδώ

Σχόλια