Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει από την αρχή να είναι
αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό.

Γι’ αυτό πρέπει να λειτουργήσει στη βάση της μέγιστης δυνατής και στοχευμένης δημοσιότητας, ή δυνατόν αυτοπιστοποιούμενη αρχικά σαν ένας παράγοντας με κοινωνικό κύρος που προσφέρει υπηρεσίες σε έναν τομέα που απουσιάζει αυτή η προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων.

Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει από την αρχή να είναι
αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό.

Οι στόχοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, ενώ η επιδίωξη της κοινωνικής αριστείας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει από την αρχή και την δημοσιότητα, τις δημόσιες σχέσεις και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εξέλιξης της κοινωνικής επιχείρησης.

Διαβάστε επισης: Rework Greece: Ξεκινήστε από το επίκεντρο!

Σχόλια