Το βιβλίο αυτό είναι το απόλυτο must για όσους αναζητούν μία πηγή έμπνευσης, για να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Πριν λίγους μήνες συζητούσα με κάποιους φορείς πώς θα μπορούσε ένας νέος άνθρωπος να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εφόσον δεν ήξερε την έννοια τους επιχειρηματικού μοντέλου καθώς και τα στοιχεία που το διέπουν.

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας το δίνουν οι εκδόσεις Παπασωτηρίου μέσα από ένα βιβλίο το οποίο είναι μία δημιουργία 470 επαγγελματιών από 45 χώρες, με ανεξάρτητη χρηματοδότηση και παραγωγή, εκτός του ”παραδοσιακού” εκδοτικού τομέα.

Είναι γεγονός ότι τα καινοτόμα και ρηξικέλευθα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν εμβληματικό χαρακτηριστικό της γενιάς μας. Καινοφανείς αγορές αναδύονται διαρκώς, ενώ πολλές από τις παλαιότερες εξαφανίζονται.

Οι νεοεισερχόμενοι παίκτες αμφισβητούν τους εκπροσώπους της παλαιάς κοπής, αρκετοί εκ των οποίων πασχίζουν πυρετωδώς να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους.Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων

Δημιουργία Αξίας:

Η επιχειρηματική καινοτομία έχει να κάνει με τη δημιουργία αξίας, για τις επιχειρήσεις που την ασκούν, για τους νέους StartUpers αλλά και για την κοινωνία. Τα ερωτήματα πολλά κατά την δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου όπως, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε επαναστατικές ιδέες σε επιχειρηματικά μοντέλα που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, που προκαλούν το κατεστημένο ή ακόμα και το αλλάζουν εκ βάθρων εάν τα καταφέρουμε να τα επιβάλλουμε.

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού φιλοδοξεί ν’ απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Περιεχόμενα

Το βιβλίο με τίτλο Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων χωρίζεται στις ακόλουθες πέντε ενότητες:

  1. Παρουσίαση του Καμβά, ενός εργαλείου για την περιγραφή, την ανάλυση και τον σχεδιασμό επιχειρηματικών μοντέλων.
  2. Παρουσίαση Υποδειγμάτων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία βασίζονται σε ιδέες κορυφαίων στοχαστών.
  3. Τεχνικές Σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων.
  4. Επανεξέταση Στρατηγικής υπό το πρίσμα του επιχειρηματικού μοντέλου.
  5. Παρουσίαση μίας γενικευμένης Διαδικασίας, η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον αναγνώστη στο σχεδιασμό καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, συγκεντρώνοντας όλες τις βασικές ιδέες, τις τεχνικές και τα εργαλεία.

Η τελευταία ενότητα περιλαμβάνει μία συνοπτική αναφορά σε πέντε σχετιζόμενα με την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων θέματα, τα οποία προτείνονται για περαιτέρω διερεύνηση.

 

Στόχος του Βιβλίου:

Ο στόχος του βιβλίου είναι να δείξει στο εκκολαπτόμενο νέο επιχειρηματία πώς να χειρίζεται το καίριο ζήτημμα της ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων οι οραματιστές, οι επαναστάτες που αμφισβητούν το κατεστημένο.

Αυτοί που αλλάζουν τους κανόνες τους παιχνιδιού.

Το βιβλίο αυτό παρέχει τη γλώσσα, τα εργαλεία, τις τεχνικές και τη δυναμική προσέγγιση που απαιτείται για το σχεδιασμό νέων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών μοντέλων. Το βιβλίο θίγει πέντε θέματα, καθένα εκ των οποίων θα μπορούσε κάλλιστα να γεμίσει τις σελίδες ενός ξεχωριστού βιβλίου.

Το πρώτο θέμα ασχολείται με επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία προχωρούν πέρα από το κέρδος. Το δεύτερο θέμα εξετάζει πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ”χειροκίνητη” διαδικασία σχεδιασμού με τις υποβοηθούμενες από τον υπολογιστή τεχνικές σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων, ώστε να καταστεί εφικτός ο πολύπλοκος χειρισμός των στοιχείων ενός επιχειρηματικών μοντέλου.

Το τρίτο εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στα επιχειρηματικά μοντέλα και τα επιχειρηματικά πλάνα. Το τέταρτο ασχολείται με ζητήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων είτε σε νέους είτε σε υπάρχοντες οργανισμούς. Τέλος το πέμπτο θέμα διερευνά τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση ενός επιχειρηματικού μοντέλου με την υποδομή πληροφορικής.

Η πρωτοτυποποίηση είναι το σημαντικότερο μέρους του βιβλίου και των παρεχόμενων εργαλείων.

Σχόλια