Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες ΕΑΠ 2018-2019!

Όλοι οι φοιτητές πτυχιακών προγραμμάτων με έτος εισαγωγής από το 2013 έως το 2018, οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το 2016 έως το 2018, καθώς και οι φοιτητές εξαμηνιαίων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο. μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για τις υποτροφίες ΕΑΠ 2018-2019 από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως και τις 29 Νοεμβρίου.

Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου στον ιστότοπο: https://dev.eap.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς με τους οποίους εισέρχεσαι στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Δες εδώ τις δέκα πιο συχνές ερωτήσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο!

Δικαίωμα για τις υποτροφίες ΕΑΠ 2018-2019 έχουν:

  • υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μπορείς να βρεις εδώ και άλλες νέες υποτροφίες!

Φυσικά οι υποτροφίες αφορούν μόνο όσους παρακολουθoύν μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες ή εργαστηριακούς κύκλους ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.

Κάθε Θεματική Ενότητα στο ΕΑΠ για τα μεταπτυχιακά κοστίζει:

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας από το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017, ανέρχεται στα 500 ευρώ για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και στα 650 ευρώ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο email info@eap.gr.

Σχόλια