Δες ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις για τα προγράμματα του ΕΑΠ!

Εάν ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις τις σπουδές σου στο ΕΑΠ ή αν ετοιμάζεσαι να το κάνεις αυτές είναι δέκα ερωτήσεις των οποίων θα πρέπει να γνωρίζεις τις απαντήσεις!

1. Ποια είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ;

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά / Μεταπτυχιακά με ετήσιες και εξαμηνιαίες Θ.Ε.) καθώς και για τις Μεμονωμένες Θ.Ε. ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες υποβολής.

Η φόρμα της αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

2. Πόσο κοστίζει η Θεματική Ενότητα στο ΕΑΠ;

Το κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας από το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017 ανέρχεται στα 500 ευρώ για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και στα 650 ευρώ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα.

3. Πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος;

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου.

4. Ποια είναι η περίοδος που δηλώνει ένας φοιτητής νέα/νέες Θεματική/ές Ενότητα/ες;

Η περίοδος δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων ξεκινάει με το τέλος των Γραπτών Εξετάσεων (διάστημα κατά προσέγγιση Ιούνιος – Ιούλιος) και ολοκληρώνεται 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας Επαναληπτικής Εξέτασης (διάστημα κατά προσέγγιση έως 10 Αυγούστου).

5. Πότε ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Τελικών – Επαναληπτικών Γραπτών Εξετάσεων;

Οι ημερομηνίες των Τελικών – Επαναληπτικών Εξετάσεων ανακοινώνονται το Μάρτιο κάθε έτους.

6. To πτυχίο στο ΕΑΠ είναι αναγνωρισμένο;

Το ΕΑΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα εχέγγυα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97(όπως τροποποιήθηκε από το άρθ.14 του Ν.2817/2000, από το άρθ.3 του Ν.3027/2002, από το άρθ.13 του Ν.3260/2004, από το άρθ.19 του Ν.3577/2007 και από το άρθ. 36 του Ν.4115/2013).

7. Πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω ανά έτος σε ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντίστοιχα και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να το ολοκληρώσω;

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν/παρακολουθήσουν τρεις (3) ΘΕ στα προπτυχιακά και δύο ή τρεις (3) ΘΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΣ), ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των Σχολών, κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής σε κάποια ΘΕ προπτυχιακού ή και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρέπει να εξαντλούνται οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να ξεκινά η εγγραφή σε ΘΕ του επόμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τρία (3) χρόνια και άλλα στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης στα δύο (2) έτη. Αυτά είναι τα ακόλουθα με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες τους: ΠΛΣ, ΔΙΠ, ΜΣΜ: 1o έτος 2 ΘΕ (Χ 30 ECTS), 2ο έτος 2 ΘΕ και ΜΔΕ (Χ 20 ECTS).

Αντιστοιχεί σε 60 ECTS στο 1ο έτος και 60 ECTS στο 2ο (σύνολο 120) και ΜΒΑ, ΠΣΠ, ΠΣΕ, ΔΙΑ, ΔΧΤ, ΣΜΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΚΦΕ: 1ο έτος 3 ΘΕ (Χ 20 ECTS), 2ο έτος 1 ΘΕ (Χ 20 ECTS) & ΜΔΕ (Χ 40 ECTS). Αντιστοιχεί σε 60 ECTS στο 1ο έτος και 60 ECTS στο 2ο (σύνολο 120).

8. Πότε γίνεται η αποστολή του διδακτικού υλικού; Σε περίπτωση καθυστέρησης υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται από τη Μονάδα Διακίνησης Υλικού σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση αποστολών -την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου περίπου– παίρνουν το υλικό τους οι φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών, που εισάγονται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο μετά από τη δημόσια κλήρωση.

Η δεύτερη φάση των αποστολών γίνεται την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου περίπου και αφορά σε φοιτητές προηγούμενων ετών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα τους συνδέσμους: Ανακοινώσεις > Προς τους φοιτητές του ΕΑΠ > Αποστολή διδακτικού υλικού, όπου μπορούν να δουν ποιες αποστολές ανά Πρόγραμμα Σπουδών και Θεματική Ενότητα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια πληκτρολογώντας το όνομά τους μπορούν να αντλήσουν στοιχεία που αφορούν στην αποστολή του διδακτικού υλικού τους (ημερομηνία αποστολής και αριθμό κατάθεσης του δέματος ή των δεμάτων).

Ανεξάρτητα αν έχουν λάβει το ειδοποιητήριο ή όχι- και, εφόσον διαπιστώσουν ότι η παράδοση του υλικού τους έχει καθυστερήσει, μπορούν να επισκεφθούν την Υπηρεσία Δεμάτων του Ταχυδρομικού Καταστήματος, από όπου εξυπηρετούνται και να αναζητήσουν το δέμα ή τα δέματά τους.

Το Ταχυδρομείο υποχρεούται να κρατήσει τα δέματα για ένα (1) μήνα. Αν σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθεί το δέμα, επιστρέφεται στη Μονάδα Διακίνησης Υλικού με το χαρακτηρισμό «Αζήτητο».

Θα πρέπει τότε να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Διακίνησης Υλικού αποστέλλοντας e-mail (tdy@eap.gr) ή φαξ (2610 367122, 2610 367721), προκειμένου να γίνει εκ νέου αποστολή του δέματος.

9. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής κάποιου βιβλίου μου μπορεί το ΕΑΠ να το αντικαταστήσει; Τι γίνεται όταν το βιβλίο μού έχει σταλεί ελαττωματικό;

Σε περίπτωση που υπάρχουν ελαττώματα στην εκτύπωση του πρέπει να απευθυνθείτε στη Μονάδα Διακίνησης Υλικού είτε γραπτώς με φαξ στο 2610 367122, 2610 367721 είτε με mail στο tdy@eap.gr εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του δέματος προκειμένου να σας παραδοθεί το κατάλληλο διδακτικό υλικό.

Προκειμένου να διευκολυνθείτε, μπορείτε να αναφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό μητρώου και τους κωδικούς των βιβλίων που είναι ελαττωματικοί ή απουσιάζουν.

Ωστόσο, αν παρέλθει το διάστημα των πέντε (5) ημερών, θα πρέπει να αναφέρετε και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να γίνει η αποστολή (ταχυδρομείο ή courier) καθώς η χρέωση βαρύνει τον παραλήπτη. 

Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να φυλαχθεί με ιδιαίτερη προσοχή σ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας καθώς το ΕΑΠ δεν είναι σε θέση να αντικαθιστά υλικό για την καταστροφή ή απώλεια του οποίου ουδεμία ευθύνη φέρει.

Σε περίπτωση που καταστραφεί ή χαθεί το διδακτικό σας υλικό (μέρος ή ολόκληρο) μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στο 2610 362830 ή στο lib@eap.gr για κάθε δανεισμό.

10. To χρονοδιάγραμμα μελέτης πρέπει να τηρηθεί πιστά και πόσες ώρες μελέτης ανά εβδομάδα απαιτούνται για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε κάθε ΘΕ;

Το χρονοδιάγραμμα μελέτης κατανέμει την ύλη της ΘΕ που πρέπει να μελετήσετε ανά εβδομάδα και συνιστάται να το τηρείτε όσο το δυνατόν πιο πιστά για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του χρόνου και της μελέτης σας.

Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε ΘΕ απαιτείται μελέτη περίπου 10 ωρών εβδομαδιαίως.

Πρέπει, επομένως, να σταθμίσετε πολύ προσεκτικά το διαθέσιμο χρόνο σας για μελέτη και να επιλέξετε τον κατάλληλο αριθμό ΘΕ προκειμένου να ανταποκριθείτε σωστά σε αυτές.

Σχόλια