Μην χάσεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις τη δική σου καινοτόμο ιδέα!

To πρόγραμμα “Ignite Ideas” είναι μία πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς, με στόχο την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ομάδων και των πρωτοποριακών ιδεών τους σε πραγματικό περιβάλλον της αγοράς.

Η ιδέα υλοποιείται σε συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin), τη θερμοκοιτίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει σκοπό να λειτουργήσει ως ένας (ψηφιακός) επιταχυντής (virtual accelerator) της καινοτομίας.

Επιπλέον, η Nestlé Ελλάς μέσω του προγράμματος «Ignite Ideas», θέλει να υποστηρίξει νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν προοπτικές ανάπτυξης, δίνοντας αξία μέσω της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών της, προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Βασική προτεραιότητά του είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και να λάβουν σημαντική υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να αφορά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά και νέες διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη και τον καταναλωτή, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.

Ποιο είναι το κόστος;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων.

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2018 εδώ!

Ποιοι είναι οι θεματικοί τομείς του προγράμματος;

Η θεματική ταξινόμηση των επιλεγμένων startup πραγματοποιείται με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους. Έτσι, οι θεματικοί τομείς του προγράμματος είναι:

  • Καινοτόμα Συστατικά Τροφίμων

Νέα συστατικά ή υπάρχοντα συστατικά και συνδυασμοί τους, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη

  • Καινοτόμες Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συσκευασίας

“Πράσινες”, ταχύτερες, αποδοτικότερες μέθοδοι επεξεργασίας τροφίμων. Νέοι τρόποι συσκευασίας προϊόντων για καλύτερη εμφάνιση και αποθήκευσή τους

  • Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Καταναλωτή και τον Πελάτη

Ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τον καταναλωτή. Πχ. πληροφορίες για το προϊόν, θρεπτική αξία, συνταγές, συνδυασμοί τροφών, επικοινωνία με την εταιρία κ.α.

Τι θα κερδίσω αν συμμετάσχω στο «Ignite Ideas»;

  • Συμβουλευτική υποστήριξη από τη Nestlé για την υλοποίηση της ιδέας και αξιοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον
  • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δυνατότητα ένταξης στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation
  • Επικύρωση, επαλήθευση της ανάγκης της αγοράς και ισχυροποίηση της ιδέας (Business Validation)
  • Συμβολικό χρηματικό βραβείο στις νικήτριες ομάδες

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα «Ignite Ideas» εδώ!

Σχόλια