Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις!

Το Μπάγκειο Ίδρυμα προκηρύσσει 11 υποτροφίες σε υποψηφίους που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο -δηλαδή αυτός ή ένας εκ των γονέων του ή ένας γονέας των γονέων του να έχει γεννηθεί στη Βόρεια Ήπειρο.

Συγκεκριμένα:

 • Επτά υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων για τις υποτροφίες είναι:

 1. Να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
 2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα έτη σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 3. Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει τα 24 έτη. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων που φοιτούν σε ιατρικές σχολές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 26 έτη και των υποψηφίων που φοιτούν σε Πολυτεχνικές σχολές και τη Γεωπονική σχολή, να μην υπερβαίνει τα 25 έτη.
 4. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.
 • Δύο υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master) που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων είναι:

 1. Η έναρξη του 1ου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να έλαβε χώρα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 2. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50
 3. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.
 • Δύο υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν την διατριβή τους σε  Πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.

Προϋποθέσεις για το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων είναι:

 1. Ο Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 7.50
 2. Τόσο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους όσο και το ατομικό των υποψηφίων, να μην υπερβαίνει τις 20.000€.

Η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2018, ενώ η υποτροφία ισχύει για 9 μήνες από την 1/11/2018 έως την 31/8/2019 και είναι 300 ευρώ.

Βρες νέες θέσεις πρακτικής εδώ!

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες γίνονται ηλεκτρονικά και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ!

Σχόλια