Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος»

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Το ποσό για τις υποτροφίες ανέρχεται μέχρι τα 50.000 δολάρια Η.Π.Α ετησίως και θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει οικονομικά στις υποτροφίες σε ποσοστό 25%.

Τα κριτήρια επιλογής υποτροφιών είναι:

  • Η απόδοση του υποψηφίου στις σπουδές του έως την υποβολή της αίτησης.
  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  • Η ποιότητα του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.
  • Η επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη του αιτούντος από άλλες πηγές.
  • Η εντοπιότητα (νομός Αχαΐας) θα βαρύνει στην διαδικασία επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις αιτήσεις θα τα βρεις εδώ!

Σχόλια