Υποτροφίες για Σπουδές στην Ελβετία για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, Έρευνα και Μεταδιδακτορική Έρευνα!

Υποτροφίες ύψους 3.030 ευρώ για υποτροφίες σε φοιτητές για μεταπτυχιακά σε Καλές Τέχνες, διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους, έρευνα μικρής διάρκειας και μεταδιδακτορική έρευνα χορηγούν Πανεπιστήμια και επίσημοι φορείς της Ελβετίας.

Δες εδώ και άλλες προκηρύξεις

Συγκεκριμένα:

  • Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες, ύψους 1.920 ελβετικών φράγκων το μήνα για όσο διάστημα διαρκεί το μεταπτυχιακό
  • Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους, ύψους 1.920 ελβετικών φράγκων το μήνα για διάστημα 3 ετών
  • Μεταδιδακτορικά σε όλους τους κλάδους σπουδών, ύψους 3.500 ελβετικών φράγκων το μήνα για διάστημα 12 μηνών
  • Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής, ύψους 1920 ελβετικών φράγκων για διάστημα 12 μηνών

Προθεσμία αιτήσεων: 15.10.18

Μπορείς να βρεις τις αιτήσεις εδώ!

Σχόλια