Θέσεις για πρακτική άσκηση στην Veltio Greece!

Η Veltio Greece προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση στον τομέα της παραμετροποίησης, εγκατάστασης, υποστήριξης και ελέγχου λογισμικού και στους τομείς υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Δες εδώ και άλλες προκηρύξεις

Οι ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν στην ενσωμάτωση σε ομάδες, την εκμάθηση των μεθοδολογιών και βέλτιστων πρακτικής του Λιανικού Εμπορίου. Θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων και θα συμμετάσχουν σε όλες τις πτυχές του εργού.

Προσόντα:

  • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμου

Μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου εδώ!

Σχόλια