Δύο υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ευκαιρία επετείου ίδρυσης της Πνευμονολογικής Κλινικής!

Με την ευκαιρία 20 χρόνων από την ίδρυση της Πνευμονολογικής Κλινικής, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χορηγεί δύο υποτροφίες των 10.000 ευρώ σε απόφοιτους Ιατρικής που πρόκειται να ακολουθήσουν την ειδικότητα της Πνευμονολογίας στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Η ενίσχυση θα διατεθεί για τη διεξαγωγή έρευνας που μπορεί να οδηγήσει και σε διδακτορική διατριβή και μπορεί να έχει διάρκεια από μήνες έως 2 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια της ειδικότητας.

Δες εδώ και άλλες προκηρύξεις

Μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου στο email kgourg@uth.gr ή esoulouk@uth.gr εάν είσαι ήδη απόφοιτος ιατρικής και έχεις δηλώσει ή προτίθεσαι να δηλώσεις Πνευμονολογία στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Τα δικαιολογητικά είναι σχετικά έγγραφα καθώς και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Παν. Πνευμονολογική Κλινική, Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα, Υπόψη καθ. κ. ΚΙ Γουργουλιάνη, Τηλ.: 2413502812.

Σχόλια