Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης!

Η πρακτική άσκηση αφορά ερευνητές, που ενδιαφέρονται να αναπύξουν τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες και να συνδράμουν στο έργο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη.

Η πρακτική χωρίζεται σε:

  • Μερικής απασχόλησης διάρκειας έξι μηνών (μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου) και περιλαμβάνει δίωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Πλήρους απασχόλησης διάρκειας 9 μηνών με δίωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Δες εδώ και άλλες θέσεις πρακτικής!

Οι συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία συνεντεύξεων, που αποτελείται από δύο φάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις θα βρεις εδώ.

Σχόλια