Πρακτική άσκηση 2018 στο Demeter International Office!

Η πρακτική άσκηση 2018 είναι για τη θέση του Project assistant στην οικολογική οργάνωση Demeter International στις Βρυξέλλες.

Η οικολογική οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεμονωμένων οργανισμών παγκοσμίων. Ιδρύθηκε το 1997 με στόχο να βοηθά σε τομείς που σχετίζονται με την οικονομία και την νομική.

Η Demeter International αντιπροσωπεύει περισσότερους από 5.000 αγρότες με πάνω από 1800 στρέμματα σε 54 χώρες.

Η πρακτική έχει διάρκεια τέσσερις μήνες, ενώ προσφέρεται και διαμονή.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Επίπεδο αγγλικών (γραπτός, προφορικό λόγος) C1, γαλλικά και γερμανικά είναι επιθυμητά
  • Πτυχία πολιτικών επιστημών, διατροφής, γεωπονία ή παρεμφερών ειδικοτήτων

Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου μέχρι τις 12 Αυγούστου!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ

Σχόλια