Νέα διάκριση για το ΟΠΑ στην λίστα Academic Ranking of World Universities.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες λίστες στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο φορέας αυτός κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο.

Το ΟΠΑ βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών και αυτό των Χρηματοοικονομικών. Στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται ανάμεσα στις θέσεις 301-400.

Τα αποτελέσματα λαμβάνονται από τη βάση της Web of Science και αφορούν στοιχεία όπως ο αριθμός δημοσιεύσεων, ετεροαναφορών (citations), δημοσιεύσεων που προέκυψαν από διεθνείς συνεργασίες, δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά και από τον αριθμό του προσωπικού του Πανεπιστημίου, στο οποίο απονεμήθηκε σημαντικό επιστημονικό βραβείο ή διάκριση.

Σχόλια