Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για τα ταχύρυθμα τμήματα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος έως τις 30 Ιουνίου!

Το πρόγραμμα E-Gnosis του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Equal Society, με αφορμή τις νέες προσκλήσεις του ΑΣΕΠ δημιουργεί νέα ταχύρυθμα τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης.

Για πολλές από τις αναφερόμενες ειδικότητες που προκηρύσσονται, οι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν απαραίτητο προσόν επιλογής και το πρόγραμμα E-Gnosis είναι εδώ να προσφέρει λύσεις σε όσους αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και μοναδικό τους εμπόδιο είναι η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Για την εκμάθηση των τριών βασικών δεξιοτήτων (Word, Internet, Excel) απαιτούνται συνολικά 20 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός 5 ημερών. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν δωρεάν και το εκπαιδευτικό υλικό. Μοναδικό κόστος επιβάρυνσης για τον συμμετέχοντα τα εξέταστρα πιστοποίησης.

Οι πιστοποιήσεις θα δοθούν άμεσα για την υποβολή του φακέλου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο helpdesk της Equal Society στο 211.70.51.841.

Σχόλια