Στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από 14 έως 19 Σεπτεμβρίου!

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στον ”30ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες”, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, από 14-19 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων αποτελεί έναν θεσμό με μεγάλη απήχηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς αναδεικνύει μελλοντικούς κορυφαίους επιστήμονες και έχει σαν στόχο την ανάδειξη ταλαντούχων νέων, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των νέων επιστημόνων και την παροχή καθοδήγησης από ορισμένους εκ των πλέον εξεχόντων ερευνητών της Ευρώπης. Πρόκειται για μια διοργάνωση με ευρύτατη συμμετοχή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιολογητικά

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εργασία ατομική ή ομαδική (ομάδες με μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (projects)
  • Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με την μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως τις 30/5/2018, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΣΑΕΠ & Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γίνονται δεκτά σχέδια από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου κ.λ.π.

Τελική Φάση

Στην τελική φάση του διαγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους ίδιους τους υποψηφίους και βραβεύονται τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια.

Η αποστολή των δικαιολογητικών με την ένδειξη “30ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες 2018 (EUCYS 2018)” μπορεί να γίνει:

1) ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης ΣΑΕΠ & Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

2) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: eucys2018@minedu.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.

Σχόλια