Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 26 Ιδρύματα από τη χώρα!

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα OpenCourses προσφέρονται χωρίς να απαιτείται εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων από την πλατφόρμα opencourses.gr!

Η πλατφόρμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και από ανθρωπιστικούς και από θετικοτεχνολογικούς κλάδους. Επιπλέον, τα μαθήματα είναι χωρισμένα ανά θεματική περιοχή και μάλιστα κάποια από αυτά προσφέρονται και ως μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις.

Διάβασε εδώ τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα!

Τα μαθήματα δεν συνοδεύονται από κάποια πιστοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προγράμματα σπουδών  εξ αποστάσεως, αλλά έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων κάθε ενδιαφερόμενου.

Η πλατφόρμα προσφέρεται από τo www.gunet.gr φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια